"ยะลา"แจงเเล้ว ปมผู้ว่าฯสั่ง หน่วยงานรัฐ ธนาคาร ไม่ให้บริการคนไม่ฉีดวัคซีน

22 ตุลาคม 2564

ชี้เเจงเเล้ว หลังมีการเเชร์ว่อนหนังสือ"ผู้ว่าฯ ยะลา" ออกประกาศสั่ง หน่วยงานรัฐ-อปท. เเละธนาคาร ให้บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนเท่านั้น

  จากกระเเสข่าวเเละมีการเเชร์หนังสือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา โดย "ผู้ว่าฯ ยะลา" ออกประกาศคำสั่ง หน่วยงานรัฐ-อปท.-ธนาคาร จะให้บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม งดให้บริการคนที่ไม่ฉีดวัคซีน  จนเกิดกระเเสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเป็นอย่างมากล่าสุดได้มีคำชี้เเจงออกมาเเล้ว สยบดราม่าดังกล่าว ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม

"ยะลา"เเจงเเล้ว ปมผู้ว่าฯสั่ง หน่วยงานรัฐ อปท. ธนาคาร

โดยเมื่อวันที่ 18 ต.ค.64  นายภิรมย์ นิลทยา "ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา" ในฐานะประธานกรรมการโรคติตต่อจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19  โดยมีเนื้อหาว่า

  "ยะลา"เเจงเเล้ว ปมผู้ว่าฯสั่ง หน่วยงานรัฐ อปท. ธนาคาร

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการสัมผัสร่วมกันในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน ซึ่งมาตรการสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคคือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ปัจจุบันจังหวัดยะลา มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วคิดเป็นจำนวนร้อยละ 62 ของจำนวนประชากร ซึ่งทางสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ทั้งนี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ได้โดยเร็วที่สุด

"ยะลา"เเจงเเล้ว ปมผู้ว่าฯสั่ง หน่วยงานรัฐ อปท. ธนาคาร

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาในการประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กำหนดมาตรการในการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและธนาคาร ดังนี้

"ยะลา"เเจงเเล้ว ปมผู้ว่าฯสั่ง หน่วยงานรัฐ อปท. ธนาคาร

 

- โฆษกรัฐบาลยัน คนละครึ่งเฟส 4 ยังไม่มีการขอข้อมูล เตือนปชช. ระวังโดนหลอก

- ประกาศคำสั่ง จังหวัดที่ห้าม ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

- ศบค. ประกาศ ยกเลิกเคอร์ฟิว 17 จังหวัดสีฟ้า ไขข้อสงสัยเรื่องเปิดสถานบันเทิง

"ยะลา"เเจงเเล้ว ปมผู้ว่าฯสั่ง หน่วยงานรัฐ อปท. ธนาคาร

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค - 19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา

หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในแต่ละอำภอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

"ยะลา"เเจงเเล้ว ปมผู้ว่าฯสั่ง หน่วยงานรัฐ อปท. ธนาคาร

  ล่าสุดนั้นทาง เทศบาลนครยะลา Yalacity ได้ออกมาชี้เเจงเเล้วว่าเป็นข่าวปลอม
เฟคนิวส์....
ประกาศจากจังหวัดยะลา
เนื่องจาก ทางจังหวัดยะลา ยังไม่ได้มีการออกคำสั่ง กำหนดมาตรการดังกล่าว จึงขอความกรุณา งดแชร์ ส่งต่อ

"ยะลา"เเจงเเล้ว ปมผู้ว่าฯสั่ง หน่วยงานรัฐ อปท. ธนาคาร

ขอบคุณ
เทศบาลนครยะลา Yalacity

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews