"หมอยง" แนะการฉีดวัคซีนแบบสลับ ลดอาการข้างเคียง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

24 กันยายน 2564

สถานการณ์โควิด19 ในประเทศไทยวันนี้ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,697 ราย หายป่วยกลับบ้าน 13,540 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 132 ราย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ถึง โควิด19วัคซีน การให้วัคซีนเข็มแรกเริ่มต้น และกระตุ้นเข็ม 2

หมอยง แนะการฉีดวัคซีนแบบสลับ ลดอาการข้างเคียง

ยง ภู่วรวรรณ  24 กันยายน 2564
วัคซีนเชื้อตายเข็มแรกเริ่มต้นจะเป็นตัวรองพื้นที่ดี และตามด้วยการกระตุ้นด้วย virus vector  หรือ mRNA 
วัคซีนเชื้อตาย มีอาการข้างเคียงน้อยมาก เช่น อาการเจ็บบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ ไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เทียบกับวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ หรือ วัคซีน mRNA  มีมากกว่า

การให้วัคซีนสลับ  แบบไขว้ โดยเริ่มต้นจากวัคซีนเชื้อตาย sinovac แล้วตามด้วย AstraZenecacac หรือ Pfizer ภูมิต้านทานจะใกล้เคียงกับ การให้วัคซีน AstraZeneca หรือ Pfizer  2 เข็ม ดังแสดงในรูป (ตรวจภูมิต้านทานที่ 1 เดือน)

หมอยง แนะการฉีดวัคซีนแบบสลับ ลดอาการข้างเคียง

 

การให้วัคซีนสลับเริ่มต้นด้วยไวรัสเวกเตอร์ AstraZeneca แล้วตามด้วย mRNA Pfizer วัดภูมิต้านทานได้สูงสุดในกรณีให้ 2 เข็ม mRNA มีอาการข้างเคียง เข็มที่ 2 มากกว่าเข็มแรก  อาการข้างเคียง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในวัยรุ่นหลังให้ mRNA จะพบมากในเข็มที่ 2 เป็นที่วิตกกังวลของผู้ปกครอง และบางประเทศแนะนำให้ mRNA เข็มเดียว mRNA เข็มเดียวระดับภูมิต้านทานไม่เพียงพอในการป้องกัน

การให้วัคซีนสลับ เริ่มต้น วัคซีนเชื้อตายเข็มแรก แล้วตามด้วย mRNA เข็มที่ 2  ทำให้ได้รับ mRNA เข็มเดียว น่าจะเป็นทางออกลดอาการข้างเคียง ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะความปลอดภัย และอาการข้างเคียง ในการให้วัคซีนสลับ เริ่มต้นเชื้อตาย แล้วตามด้วย mRNA ในเด็กวัยรุ่น ลำดับการสลับวัคซีน มีผลต่อภูมิต้านทาน