ประเทศไทยไต่อันดับ เวทีดัชนีนวัตกรรมโลก เป็นที่ 3 ของอาเซียน

22 กันยายน 2564

ประกาศความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย บนเวทีดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index 2021; GII 2021) ขยับขึ้นอันดับ 43

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA รายงานผลการจัดอันดับ ดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2564 (Global Innovation Index 2021; GII 2021) ภายใต้แนวคิดติดตามการปรับตัวระบบนวัตกรรมในภาวะวิกฤติโควิด-19 (Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis) ซึ่งจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO)

ไทยไต่อันดับ เวทีดัชนีนวัตกรรมโลก

การจัดทำดัชนี GII เป็นตัวชี้วัดความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาของแต่ละประเทศกว่า 132 ประเทศทั่วโลก มุ่งวัดความสามารถประสิทธิภาพทางนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้เน้นวิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มีต่อการพัฒนาระบบนวัตกรรม

ไทยไต่อันดับ เวทีดัชนีนวัตกรรมโลก

แชมป์เก่าครองอันดับ 1 ในปีนี้ยังคงเป็น สวิสเซอร์แลนด์ รองลงมาสวีเดน (อันดับ 2) สหรัฐอเมริกา (อันดับ 3) สหราชอาณาจักร (อันดับ 4) เกาหลีใต้ (อันดับ 5) สำหรับประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมอยู่อันดับที่ 43 ปรับเพิ่มขึ้น 1 อันดับ จากปี 2020

ไทยไต่อันดับ เวทีดัชนีนวัตกรรมโลก

 

- นักวิจัย เผย กระดูก "สาววัย 19" เป็นสีชมพู หลังแม่ข้องใจเป็นเพราะวัคซีน
- นักวิจัยชี้ "ที่มา-พาหะตัวกลาง" โควิด-19 ยังไร้ความชัดเจน
- นักวิจัยเตือนโควิด-19 เสี่ยงแพร่ผ่าน ละอองลอย ระหว่างอาคารใกล้กัน

ความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยที่โดดเด่นมากที่สุด เป็นกลุ่มปัจจัยด้านระบบตลาด และระบบธุรกิจ​ ที่แม้จะมีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่ดี โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายมวลรวมภายในประเทศสำหรับการวิจัยและพัฒนาซึ่งลงทุนโดยองค์กรธุรกิจต่างๆ (อันดับ 1) ซึ่งสะท้อนให้เห็นการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทยมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น

ไทยไต่อันดับ เวทีดัชนีนวัตกรรมโลก

ประเทศไทยจึงต้องเร่งเสริมมาตรการที่เป็นจุดด้อยให้ตรงจุดโดยเฉพาะการเชื่อมโยงต่อยอดการสร้างนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วให้สามารถสร้างการไต่ระดับพัฒนาการทางนวัตกรรมที่จะเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

ไทยไต่อันดับ เวทีดัชนีนวัตกรรมโลก

ไทยไต่อันดับ เวทีดัชนีนวัตกรรมโลก

ไทยไต่อันดับ เวทีดัชนีนวัตกรรมโลก

ไทยไต่อันดับ เวทีดัชนีนวัตกรรมโลก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews