นักวิจัยชี้ "ที่มา-พาหะตัวกลาง" โควิด-19 ยังไร้ความชัดเจน

04 กันยายน 2564

นิวส์ เมดิคัล (News Medical) ศูนย์กลางข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เผยแพร่บทความฉบับหนึ่ง ซึ่งระบุว่าแม้เป็นที่ทราบกันว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ก่อโรคโควิด-19

แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 มีต้นกำเนิดจากสัตว์ แต่ประเด็นแหล่งที่มาและพาหะตัวกลางของเชื้อไวรัสฯ ยังคงไม่มีความชัดเจน

บทความดังกล่าวอ้างอิงการสังเกตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนหน้านี้โดยคณะนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยไวรัส มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ในสหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหนานในจีน เพื่ออธิบายวิธีการที่เชื้อไวรัสฯ อาจเข้าถึงมนุษย์ผ่านทางสัตว์

ไวรัสโคโรนา

ปัจจุบันมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากที่สุด นำไปสู่อันตรายของการที่เชื้อไวรัสฯ แพร่จากมนุษย์สู่สัตว์สายพันธุ์อื่นๆ ซึ่งเรียกว่า “การติดเชื้อโรคจากคนสู่สัตว์” (reverse zoonosis) ดังเช่นกรณีต้องสงสัยกวางหางขาวในสหรัฐฯ ติดเชื้อไวรัสฯ

“มนุษยชาติต้องทำงานร่วมกันแบบไร้พรมแดน เพื่อขยายการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ต่างๆ ที่ติดต่อระหว่างมนุษย์และสัตว์ เพื่อลดภัยคุกคามจากไวรัสฯ สายพันธุ์ที่มีอยู่เดิมและสายพันธุ์ที่กำลังวิวัฒนาการไม่ให้ดื้อวัคซีน และเพื่อหยุดยั้งการแพร่เชื้อระหว่างมนุษย์และสัตว์ในอนาคต”

ไวรัสโคโรนา

ที่มา xinhuathai