อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มแล้ววันนี้ - 30 สิงหาคม

26 ส.ค. 2564 เวลา 10:43 น.10

อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มแล้ววันนี้ - 30 สิงหาคม ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบขั้นตอนลงทะเบียน - เงื่อนไขได้ที่นี่

ยังคงต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่โควิดไทยล่าสุดยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกๆ วัน ซึ่งวันวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 นั้นมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งสิ้น 18,501 ราย จำแนกเป็น มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 1,092,006 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,606 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 896,195 ราย มีผู้ป่วยกำลังรักษา 186,934 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 229 ราย

โควิดไทยล่าสุด

จากตัวเลขข้างต้นจะเห็นได้ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตยังพุ่งสูงอยุ่ในทุกๆ วัน ดังนั้น การลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้นั่นคือการฉีดวัคซีนโควิด เพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งต้องบอกว่าแม้วัคซีนจะไม่สามารถป้องการการติดเชื้อได้ แต่วัคซีนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้หลังจากติดเชื้อ จึงทำให้หลายๆ ประเทศรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิดเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หรือ อบจ.ลพบุรี เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ในวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2564  โดยประชาชนที่ต้องการเข้ารับวัคซีน ซึ่่งประชาชนผู้ที่สนใจสามรถตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมทั้งสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 

อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

affaliate-2

1.เข้าเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (หรือคลิกที่นี่) จากนั้นให้ คลิกช่องกรอกข้อมูลเพื่อจองวัคซีน

อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม


2.ให้ประชาชนผู้ที่สนใจตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไข

อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

3.จากนั้น กดเลือกลงทะเบียนตามกลุ่มเป้าหมาย

อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

4. ต่อมาให้ กรอกข้อมูล (ที่เป็นจริง)ตามขั้นตอนของแบบฟอร์ม

อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

5.ขั้นตอนนี้ ให้แอดไลน์เพื่อรับข่าวสาร ผ่าน Line Official ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และกดส่งข้อมูล 

อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

6.เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน 

อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มของ อบจ.ลพบุรี มีดังต่อไปนี้

- วันและเวลาลงทะเบียน 
เริ่มลงทะเบียนในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ในเวลา 09.30 น. ถึงวันที่  30 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. (ระบบจะปิดอัตโนมัติเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด)
 

- ช่องทางการลงทะเบียน 
เฉพาะช่องทางออนไลน์ โดยคลิกที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หรือ คลิกที่นี่   
 

- จำนวนที่เปิดรับ
เปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 10,400 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

- คุณสมบัติ และเงื่อนไขในการเข้ารับวัคซีน
บุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันโควิด -19ด่านหน้าในเขตจังหวัดลพบุรี
กลุ่มเปราะบาง (พระภิกษุ/นักบวช/ผู้สูงอายุ 70 ขึ้นไป/ผู้พิการ/สตรีมีครรภ์ ตั้งแต่12 สัปดาห์ขึ้นไป)
ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดลพบุรี หรือ ประกอบกิจการ หรือทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
ต้องไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 

อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม
 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ