thainewsonline

รพ.บางปะกอก และรพ.ปิยะเวท เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2

25 สิงหาคม 2564
35
รพ.บางปะกอก และรพ.ปิยะเวท เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่  2

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และปิยะเวท เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2 เงื่อนไขการจอง เริ่มวันนี้ รายละเอียด

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และปิยะเวท เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2 (วัคซีนมาประมาณ มค-มีค 2565) 
ตามที่“รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย”และเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna ป้องกันโควิด-19 ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง คาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 ราคาเข็มละ 1,650 บาทต่อเข็ม ประกอบด้วยค่าวัคซีน ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลโรงพยาบาล 

- จอง https://bpkconnect.com/ecommerce/vaccine -

เงื่อนไขจองวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา"

 

 

วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA ฉีดในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป วิธีการฉีด ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะสำหรับ
1.สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนปกติครบโดสแล้วเกิน 3 เดือน บูสเตอร์ 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือน สามารถสั่งจอง 2 เข็มได้
2.กรณีท่านที่ฉีดวัคซีนไขว้ เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าซิเนกา สามารถใช้วัคซีน Moderna บูสเตอร์เข็ม 3 ได้
3.ฉีดซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน สามารถฉีดวัคซีน Moderna เป็นเข็ม3 สำหรับบูสเตอร์ได้ หลังครบ 3 เดือน
4.ฉีดAZ แล้ว 1 เข็ม ใช้Moderna เป็นเข็ม 2 ได้ หลังฉีดเข็ม 1 ครบ 3 เดือน 

เงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบ2
1.ราคาวัคซีนเข็มละ 1,650 บาท จ่ายเต็มจำนวน
2.ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมประมาณเดือนมกราคม- มีนาคม 2565 และจะทำการนัดฉีดให้เร็วที่สุด
3.โรงพยาบาลจะนัดฉีดตามลำดับคิวให้สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อน เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด
4.ชำระค่าวัคซีนเต็มจำนวนในวันจองวัคซีน 

affaliate-2

เงื่อนไขการคืนค่าจองวัคซีน
กรณีทางโรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ทางโรงพยาบาลจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน แต่หากทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีนมาแล้วท่านไม่สามารถมาฉีดได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน แต่ท่านสามารถโอนสิทธ์ให้บุคคลอื่นได้โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนครั้งนั้น

เงื่อนไขจองวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา"

 

 

affaliate-3