กรมอนามัยชี้ ปชช.พื้นที่สีแดงเข้มเกินร้อยละ 26.8 ไม่ใส่แมสก์-ใส่ผิดวิธี

25 สิงหาคม 2564

กรมอนามัยชี้ ปชช.พื้นที่สีแดงเข้มเกินร้อยละ 26.8 ไม่ใส่แมสก์-ใส่ผิดวิธี ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดและแพร่เชื้อ โดยสวมให้ปิดจมูก ปาก คาง และกระชับกับใบหน้า

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เผยผลสำรวจของกรมอนามัยพบว่าประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้มเกิน 20% ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือสวมใส่ผิดวิธี โดย กล่าวว่า จากผลสำรวจของอนามัยโพล ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. – 20 ส.ค. 2564 จำนวน 6,087 คน พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคที่ประชาชนปฏิบัติได้มากที่สุด คือ การสวมหน้ากากตลอดเวลาในที่สาธารณะ ร้อยละ 98.1 รองลงมาคือ ล้างมือเป็นประจำร้อยละ 94.3 รักษาระยะห่างร้อยละ 91.7 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ 91 และสแกนไทยชนะ ร้อยละ 64.4 ตามลำดับ
 

แต่ผลโพลประเด็นการสังเกตเห็นคนในชุมชนละแวกที่พักสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน ยังได้สะท้อนให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่า ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดนั้น พบเห็นผู้คนสวมหน้ากากและสวมถูกต้อง ร้อยละ 73.2 สวมหน้ากากกันน้อยและสวมไม่ถูกต้องร้อยละ 26.8

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดและแพร่เชื้อ โดยสวมให้ปิดจมูก ปาก คาง และกระชับกับใบหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง

 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

 

 

การสวมหน้ากากอนามัยจึงต้องยกระดับการเข้มงวดด้วยการสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้านตลอดเวลา และเมื่ออยู่ภายในบ้านเวลาทำกิจกรรมใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะช่วงที่ดูทีวีร่วมกัน พูดคุยกัน หรืออยู่ในห้องปรับอากาศร่วมกัน รวมทั้งเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง

สำหรับคนที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้าน ขอให้ยึดหลัก DMHTT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ สแกนไทยชนะ และประเมินตนเอง ผ่านไทยเซฟไทย

รวมถึงควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่แออัด หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ และเมื่อกลับถึงบ้านแล้วต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว

 

กรมอนามัยชี้ ปชช.พื้นที่สีแดงเข้มเกินร้อยละ 26.8 ไม่ใส่แมสก์-ใส่ผิดวิธี