thainewsonline

รพ.บางเสาธง เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ประชาชน เข็มที่ 1

25 สิงหาคม 2564
18
รพ.บางเสาธง เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ประชาชน เข็มที่ 1

หลังจากวัคซีน "ไฟเซอร์" ได้เริ่มกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ โรงพยาบาลบางเสาธง เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ประชาชน เข็มที่ 1

เพจเรารักเมืองสมุทรปราการ ประกาศเชิญชวนประชาชน Walk-in ฉีดวัคซีน Pfizer จำนวน 1,000 คิว (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ แต่ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เป็นวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเท่านั้น

เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

 

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้อายุ 60 ขึ้นไป 
2. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค*
3. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 
4. โรคอ้วน BMI 35 ขึ้นไป
*7 กลุ่มโรค โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชินด โรคเบาหวาน 
(นำหลักฐาน ยา ซองยา สมุดรักษามาแสดง)

affaliate-2

วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
29 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

สถานที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
ณ สนามกีฬา กกท. เมืองใหม่บางพลี เตรียมบัตรประชาชนและปากกามาด้วย

เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

 

affaliate-3