10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด 25 ส.ค.

25 สิงหาคม 2564

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด แหล่งข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น. ผู้ป่วยรายใหม่ 18,417 ราย

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น. 
 


1.กรุงเทพมหานคร 4,139
2.สมุทรปราการ 2,237
3.สมุทรสาคร 1,132
4.ชลบุรี 974
5.ฉะเชิงเทรา 575
6.นครปฐม 506
7.ราชบุรี 498
8.นครราชสีมา 482
9.บุรีรัมย์ 445
10.กาญจนบุรี 392

10อันดับโควิด
 

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 - ผู้ป่วยรายใหม่ 18,417 ราย
 - หายป่วยแล้ว 875,589 ราย
 - ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,073,505 ราย
 - เสียชีวิตสะสม 9,991 ราย

10อันดับ