ไขข้อสงสัย ผู้ประกันตน ม.40 ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท พร้อมเผยวิธีแก้

20 สิงหาคม 2564

หลังจากพบว่ายังมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุด เข้าไปตรวจสอบในระบบแล้วมีสถานะขึ้นว่า "ไม่ได้รับสิทธิ์" ซึ่งอาจทำให้เกิดความสงสัยว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ เหตุใดจึงไม่ได้รับสิทธิทั้ง ๆ ที่อยู่พื้นที่กำหนดให้ได้รับเงินเยียวยา

จากกรณี ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน และอาชีพอิสระ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ครอบคลุม 9 สาขาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 ฉบับล่าสุด ซึ่งรวมถึงคนที่เป็นฟรีแลนซ์ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ก็สามารถรับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยการสมัครประกันสังคม มาตรา 40 เยียวยาโควิด สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ มาตรา 39 แต่สมัครใจสมัครเป็นผู้ประกันตนเพื่อรับสิทธิต่าง ๆ

 

ไขข้อสงสัย ผู้ประกันตน ม.40 ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
 

 

โดยเปิดช่องทางให้ผู้ประกันตนทุกมาตราทั้ง 33, 39 และ 40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุด เข้าไปตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้วทางเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุด เข้าไปตรวจสอบในระบบแล้วมีสถานะขึ้นว่า "ไม่ได้รับสิทธิ์" ซึ่งอาจทำให้เกิดความสงสัยว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ เหตุใดจึงไม่ได้รับสิทธิทั้ง ๆ ที่อยู่พื้นที่กำหนดให้ได้รับเงินเยียวยา

โดยหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือผู้ลงทะเบียนอาจมีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ ซึ่งอาจเกิดจากที่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรืออาจมีความผิดพลาดในการกรอกชื่อระหว่างการลงทะเบียนจึงทำให้ชื่อไม่ตรงกับข้อมูลผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา

 

ไขข้อสงสัย ผู้ประกันตน ม.40 ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

สำหรับวิธีแก้ไขเบื้องต้นให้เข้าไปตรวจสอบที่ เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม ว่าข้อมูลในระบบประกันสังคมของเรา ชื่อ-นามสกุล ตรงกับชื่อในบัตรประชาชนในปัจจุบันหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลไม่ตรง สามารถแจ้งเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้องได้โดยมี 2 ช่องทางดังนี้

1. โทร. ไปที่สำนักงานประกันสังคม แจ้งเปลี่ยนข้อมูลในระบบ โดยเจ้าหน้าที่จะให้ส่งเอกสารที่จำเป็นไปให้ เช่น บัตรประชาชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

2. เดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม แจ้งเจ้าหน้าที่ขอเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวในระบบ โดยนำเอกสารยื่นยัน ชื่อ-สกุล ปัจจุบัน เช่น บัตรประชาชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น  

ทั้งนี้ หลังจากนั้นทำเรื่องเปลี่ยนข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วประมาณ 3 วันให้ลองเข้าไปตรวจสอบสิทธิเยียวยาอีกครั้งว่า หากข้อมูลดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้วข้อมูลจะแจ้งว่า ได้รับสิทธิเยียวยา

 

ไขข้อสงสัย ผู้ประกันตน ม.40 ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

ไขข้อสงสัย ผู้ประกันตน ม.40 ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท