ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยา 5,000 เช็กเงื่อนไข ถึง 24 ส.ค. นี้

19 สิงหาคม 2564

สำนักงานประกันสังคม ยังเปิดให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ 19 จังหวัดสีแดงเข้ม สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ถึง 24 ส.ค. นี้

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดหนักในประเทศไทย จึงได้มีมาตรการควบคุมสั่ง "ล็อกดาวน์" ทำให้แรงงานในพื้นที่สีแดงเข้มได้รับผลกระทบ จึงได้มีมาตราแจกเงินเยียวยา โดยสำนักงานประกันสังคม เปิดให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่สีแดงเข้ม สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40

เงื่อนไขสมัครประกันสังคม ม.40

 

 

สำนักงานประกันสังคม ยังเปิดให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 19 จังหวัด สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้อยู่ โดยต้องสมัครและรีบจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 24 ส.ค. 64 นี้ โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/ หรือช่องทางที่ประกันสังคมกำหนด เช่น บิ๊กซี , 7-11 , ธนาคาร ธกส. เป็นต้น

พื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ 1.ฉะเชิงเทรา 2.ชลบุรี 3.พระนครศรีอยุธยา 4.กาญจนบุรี 5.ตาก 6.นครนายก 7.นครราชสีมา 8.ประจวบคีรีขันธ์ 9.ปราจีนบุรี 10.เพชรบุรี 11.เพชรบูรณ์ 12.ระยอง 13.ราชบุรี 14.ลพบุรี 15.สิงห์บุรี 16.สมุทรสงคราม 17.สระบุรี 18.สุพรรณบุรี 19.อ่างทอง

เงื่อนไขสมัครประกันสังคม ม.40

คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ประกันตน มาตรา 40 ดังนี้ 
- สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือบัตรประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้น 00)
- ผู้พิการที่สามารถรับรู้สิทธิสมัครได้

เงื่อนไขสมัครประกันสังคม ม.40

ช่องทางการจ่ายเงินสมทบ ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงศรี 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ตู้บุญเติม
- ห้างเทสโก้โลตัส
- บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- ช้อปปี้ เพย์

ทางเลือกจ่ายเงินทบทบ
ทางเลือกที่ 1 : จ่าย 70 บาท / เดือน (จ่ายอัตราใหม่เป็น 42 บาท/เดือน)
ทางเลือกที่ 2 : จ่าย 100 บาท / เดือน (จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน)
ทางเลือกที่ 3 : จ่าย 300 บาท / เดือน (จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน)

เงื่อนไขสมัครประกันสังคม ม.40

เงื่อนไขสมัครประกันสังคม ม.40

เงินเยียวยาที่จะได้รับ
- 5,000 บาท

หลักฐานการสมัคร
- ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น

ช่องทางการรับเงินเยียวยาประกันสังคม
- ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น

 

รายละเอียดวันโอนเงินเยียวยา ประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 39 , 40 มีดังนี้

- ผู้ประกันตน มาตรา 39 พื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.ยะลา 8.ปัตตานี 9.นราธิวาส 10.สงขลา 11.ฉะเชิงเทรา 12.ชลบุรี 13.พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 23 ส.ค. 64

- ผู้ประกันตน มาตรา 40 พื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.ยะลา 8.ปัตตานี 9.นราธิวาส 10.สงขลา 11.ฉะเชิงเทรา 12.ชลบุรี 13.พระนครศรีอยุธยา ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบภายใน 31 ก.ค. 64 หรือสมัครภายใน 31 ก.ค. 64 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายใน 10 ส.ค. 64 จะได้รับเงินเยียวยา 24-26 ส.ค.64

โดยกำหนดการโอนตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน ดังนี้
- วันที่ 24 ส.ค. โอนเงิน มาตรา 40  จำนวน 13 จังหวัดแรก (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 10-16
- วันที่ 25 ส.ค. (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 17-34
- วันที่ 26 ส.ค. (เรียงตามเลข นำหน้า บัตรประชาชน) 35-89

- ผู้ประกันตน มาตรา 39 , 40 พื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ 1.กาญจนบุรี 2.ตาก 3.นครนายก 4.นครราชสีมา 5.ประจวบคีรีขันธ์ 6.ปราจีนบุรี 7.เพชรบุรี 8.เพชรบูรณ์ 9.ระยอง 10.ราชบุรี 11.ลพบุรี 12.สิงห์บุรี 13.สมุทรสงคราม 14.สระบุรี 15.สุพรรณบุ 16.อ่างทอง จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 27 ส.ค. 64

- ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 40 พื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 19 จังหวัด ที่สมัครใหม่ ให้รีบสมัครและจ่ายเงินสมทบรอบแรก ภายในวันที่ 24 ส.ค. 64 นี้ รอระบบประมวลผลวันจ่ายที่ชัดเจนอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ผู้ประกันตน มาตรา 39 , 40 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://www.sso.go.th/

เงื่อนไขสมัครประกันสังคม ม.40