วันโอนเงินเยียวยา ประกันสังคม ม.39 และ ม.40 สมัครแล้วรีบจ่ายเงินสมทบ 24 ส.ค.

18 สิงหาคม 2564

แรงงานอิสระที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 แล้วรีบจ่ายเงินสมทบ ภายใน 24 ส.ค. นี้ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://www.sso.go.th/

หลังจากที่ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471.0050 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน บาท

พื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.นราธิวาส 8.ปัตตานี 9.ยะลา 10.สงขลา 11.ฉะเชิงเทรา 12.ชลบุรี 13.พระนครศรีอยุธยา 14.นครราชสีมา 15.ระยอง 16.ราชบุรี 17.สระบุรี 18.สุพรรณบุรี 19.กาญจนบุรี 20.ลพบุรี 21.เพชรบูรณ์ 22.ประจวบคีรีขันธ์ 23.ปราจีนบุรี 24.เพชรบุรี 25.ตาก 26.อ่างทอง 27.นครนายก 28.สมุทรสงคราม 29.สิงห์บุรี

ผู้ประกันตน ม.40 รีบจ่ายเงินสมทบ

 

 

รายละเอียดวันโอนเงินเยียวยา ประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 39 , 40 มีดังนี้

- ผู้ประกันตน มาตรา 39 พื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.ยะลา 8.ปัตตานี 9.นราธิวาส 10.สงขลา 11.ฉะเชิงเทรา 12.ชลบุรี 13.พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยารับเงินเยียวยาในวันที่ 23 ส.ค. 64

- ผู้ประกันตน มาตรา 40 พื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.นครปฐม 3.นนทบุรี 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.ยะลา 8.ปัตตานี 9.นราธิวาส 10.สงขลา 11.ฉะเชิงเทรา 12.ชลบุรี 13.พระนครศรีอยุธยา ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบภายใน 31 ก.ค. 64 หรือสมัครภายใน 31 ก.ค. 64 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายใน 10 ส.ค. 64 จะได้รับเงินเยียวยา 24-26 ส.ค.64 

- ผู้ประกันตน มาตรา 39 , 40 พื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ 1.กาญจนบุรี 2.ตาก 3.นครนายก 4.นครราชสีมา 5.ประจวบคีรีขันธ์ 6.ปราจีนบุรี 7.เพชรบุรี 8.เพชรบูรณ์ 9.ระยอง 10.ราชบุรี 11.ลพบุรี 12.สิงห์บุรี 13.สมุทรสงคราม 14.สระบุรี 15.สุพรรณบุรี 16.อ่างทอง จะได้รับเงินเยียวยารับเงินเยียวยาในวันที่ 27 ส.ค. 64
 
- ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 40 พื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 19 จังหวัด ที่สมัครใหม่ ให้รีบสมัครและจ่ายเงินสมทบรอบแรก ภายในวันที่ 24 ส.ค. 64 นี้ รอระบบประมวลผลวันจ่ายที่ชัดเจนอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ผู้ประกันตน มาตรา 39 , 40 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ https://www.sso.go.th/

ผู้ประกันตน ม.40 รีบจ่ายเงินสมทบ

 

สำหรับ ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ พื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 19 จังหวัด ยังไม่เป็นผู้ประกันตน ม.40 สามารถสมัครและรีบจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 ส.ค.64 เพื่อรับสิทธิ

ผู้ประกันตน ม.40 รีบจ่ายเงินสมทบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ประกันตน มาตรา 40 ดังนี้ 
- สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือบัตรประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้น 00)
- ผู้พิการที่สามารถรับรู้สิทธิสมัครได้

ผู้ประกันตน ม.40 รีบจ่ายเงินสมทบ

 

ช่องทางการจ่ายเงินสมทบ ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงศรี 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ตู้บุญเติม
- ห้างเทสโก้โลตัส
- บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- ช้อปปี้ เพย์

ทางเลือกจ่ายเงินทบทบ
ทางเลือกที่ 1 : จ่าย 70 บาท / เดือน (จ่ายอัตราใหม่เป็น 42 บาท/เดือน)
ทางเลือกที่ 2 : จ่าย 100 บาท / เดือน (จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน)
ทางเลือกที่ 3 : จ่าย 300 บาท / เดือน (จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน)

ผู้ประกันตน ม.40 รีบจ่ายเงินสมทบ

เงินเยียวยาที่จะได้รับ
- 5,000 บาท

หลักฐานการสมัคร
- ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น

ช่องทางการรับเงินเยียวยาประกันสังคม
- ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น