ตรวจ สลากออมทรัพย์ ธอส. 16/4/67 ผลหวย ธอส. วันที่ 16 เมษายน 2567

16 เมษายน 2567

ตรวจผลหวยธอส. ตรวจสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันที่ 16/4/67 ผลหวย ธอส. วันที่ 16 เมษายน 2567 ออกอะไร ตรวจผลทุกรางวัล

   ตรวจหวยวันนี้ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. ลุ้นสลากต่อเงินต่อทอง 16/4/67 สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดวิมานเมฆ PLUS ชุดพิมานมาศ Plus ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ต่อเงินต่อทอง ชุดขาลเพิ่มพูน สด ตรวจผลหวย ธอส. วันนี้ 16 เมษายน 2567

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สามารถตรวจผลหวยธอส. 16/4/67 การออกรางวัลสลากต่อเงินต่อทอง ธอส. ได้ในเวลา 17.00-18.30 น. ทุกวันที่ 16 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

- ชุดวิมานเมฆ PLUS

- ชุดพิมานมาศ

- ชุดพิมานมาศ PLUS

- ชุดพิมานมาศ PLUS Phase 2

- ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว PLUS และ ชุดต่อเงินต่อทอง

- ชุดพราวพิมาน PLUS ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566

- ชุดขาลเพิ่มพูน และ ชุดขาลเพิ่มพูน 2566

ตรวจหวย ธอส.วันนี้ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. 16 เมษายน 2567 

 

 

ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2567

- รางวัลชุดวิมานเมฆ PLUS ครั้งที่ 19

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

GB9997835

รางวัลที่ข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท

GB9997834  GB9997836

รางวัลที่ 2 จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

9994803  9996875  9993568  9996692  9993279
9998756  9993716  9995400  9998649  9992271
9994312  9992160  9994895  9992790  9991957
9995445  9997007  9993693  9997226  9992068
9996469  9991596  9991905  9998666  9992254
9996594  9996711  9993600  9991756  9997531
9999722  9997842  9998295  9993667  9993752
9992446  9998041  9991542  9997395  9993197

 

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus ครั้งที่ 15 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

IB9134235

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ครั้งที่ 11 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

IK9199698

รางวัลที่ 2 และรางวัลเลขท้าย ใช้ผลรางวัลเดียวกับ ชุดพิมานมาศ Plus

รางวัลที่ 2 จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

9172639  9168521  9114509  9160679  9181965
9116954  9154360  9195013  9192223  9150589
9135781  9191331  9184271  9168574  9122651
9190744  9133530  9104055  9104922  9126116
9186518  9106675  9122677  9191066  9157871


รางวัลเลขท้าย 4 ตัวมี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

0273

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

510

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 200 บาท

34

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

4

 

รางวัล ชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 42 ชุดเกล็ดดาว Plus ครั้งที่18 และ รางวัล ชุดต่อเงินต่อทอง ครั้งที่28

รางวัลที่1 มีชุดละ 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 1,000,000 บาท

1857924

รางวัลที่ 2 มีชุดละ 4 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 100,000 บาท

1138165  1832599  1836508  1945185

รางวัลที่ 3 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 10,000 และ ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 20,000 บาท

1024051 1093387  1172417  1475114  1658000  1029951  1128615  1352387

1530681  1686352  1041285 1142812  1428462 1631412  1702973  1092063

1158747  1474131 1655225  1726841

รางวัลที่ 4 มีชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 500 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 1,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 10,000 บาท

1012942  1359108  1454264  1640638  1900820  1060292  1368494  1509802

1680180  1925861  1164281  1392506  1578327  1709647  1981221  1338159

1403436 1589608  1834532  1992599

รางวัลเลขท้าย 3 ตัวมี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 100 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 200 บาท

323

รางวัลสลับเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

233  332

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

37

รางวัลสลับเลขท้าย 2 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 20 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 50 บาท

73

รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 26 รางวัลละ 30 บาท

7

 

- รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 29 และรางวัล ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 ครั้งที่ 5

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

9999535

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

9999402  9999297

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

9999145  9999559  9999767  9999099  9999560
9999526  9999921  9999218  9999996  9999155

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

2

 

- รางวัลชุดขาลเพิ่มพูน ครั้งที่ 24 และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 ครั้งที่ 9 ใช้เลขรางวัลเดียวกับชุดขาลเพิ่มพูน

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูนมี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

FA 3733850

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

JA 3733850

รางวัลที่ 2 ชุดละ 4 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 10,000 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 20,000 บาท

4287284  6047015  7710035  9624013

รางวัลที่ 3 ชุดละ 40 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 1,000 บาท และชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 2,000 บาท

0754055  2606907  3873382  4704937  5785719  6756763  6937018  7641256

8310045  8961258  1229963  2862962  4120939  4775030  5825889  6825909

7027433  7793467   8375204  9066205  1682296  3211693  4584853   5084662

6099598  6852982   7113404   8106355  8792429  9637280  2075038  3497262

4703409  5281238   6720996  6927195  7297699   8197550  8949442  9747467

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 70 บาทและชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 90

185

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 15 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 40 บาท

13