ตรวจ สลากออมทรัพย์ ธอส. 16/3/67 ผลหวย ธอส. วันที่ 16 มีนาคม 2567

15 มีนาคม 2567

ตรวจผลหวยธอส. ตรวจสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันที่ 16/3/67 ผลหวย ธอส. วันที่ 16 มีนาคม 2567 ออกอะไร ตรวจผลทุกรางวัล

   ตรวจหวยวันนี้ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. ลุ้นสลากต่อเงินต่อทอง 16/3/67 สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดวิมานเมฆ PLUS ชุดพิมานมาศ Plus ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ต่อเงินต่อทอง ชุดขาลเพิ่มพูน สด ตรวจผลหวย ธอส. วันนี้ 16 มีนาคม 2567

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สามารถตรวจผลหวยธอส. 16/3/67 การออกรางวัลสลากต่อเงินต่อทอง ธอส. ได้ในเวลา 17.00-18.30 น. ทุกวันที่ 16 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

- ชุดวิมานเมฆ PLUS

- ชุดพิมานมาศ

- ชุดพิมานมาศ PLUS

- ชุดพิมานมาศ PLUS Phase 2

- ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว PLUS และ ชุดต่อเงินต่อทอง

- ชุดพราวพิมาน PLUS ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566

- ชุดขาลเพิ่มพูน และ ชุดขาลเพิ่มพูน 2566

ตรวจหวย ธอส.วันนี้ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. 16 มีนาคม 2567 

 

 

ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2567

- รางวัลชุดวิมานเมฆ PLUS ครั้งที่ 18

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

GB 9991167

รางวัลที่ข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท

GB 9991166 GB 9991168

รางวัลที่ 2 จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

9991061 9992498 9993397 9994100 9994641 9995527 9996333 9997366 9997758 9998711
9992181 9992549 9993543 9994302 9994907 9995848 9996379 9997379 9998064 9999105
9992380 9992641 9993942 9994454 9994917 9996134 9996690 9997459 9998186 9999348
9992447 9992986 9993948 9994461 9995001 9996286 9996903 9997601 9998425 9999878

 

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus ครั้งที่ 14 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

IE 9132202

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ครั้งที่ 10 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

IH 9134704

รางวัลที่ 2 และรางวัลเลขท้าย ใช้ผลรางวัลเดียวกับ ชุดพิมานมาศ Plus

รางวัลที่ 2 จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

9104462 9114441 9131482 9139325 9152003 9161797 9178827 9193072
9110284 9118301 9132465 9142169 9156776 9167904 9185753 9198092
9100362 9110847 9131200 9132550 9150703 9159652 9169033 9192535 9199632


รางวัลเลขท้าย 4 ตัวมี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

1085

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

425

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 200 บาท

96

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

8

 

รางวัล ชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 41 ชุดเกล็ดดาว Plus ครั้งที่17 และ รางวัล ชุดต่อเงินต่อทอง ครั้งที่27

รางวัลที่1 มีชุดละ 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 1,000,000 บาท

1980044

รางวัลที่ 2 มีชุดละ 4 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 100,000 บาท

1313564 1590091 1976705 1985651

รางวัลที่ 3 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 10,000 และ ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 20,000 บาท

1185765 1357998 1668919 1734106 1850123
1230564 1458457 1674176 1807285 1859901
1300173 1493217 1700744 1820796 1939559
1311418 1665159 1732191 1837101 1954612

รางวัลที่ 4 มีชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 500 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 1,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 10,000 บาท

1071235 1222066 1497897 1662307 1774482
1080287 1259738 1560473 1684849 1783865
1134401 1285298 1565350 1740022 1891124
1163242 1363963 1603141 1771505 1928985

รางวัลเลขท้าย 3 ตัวมี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 100 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 200 บาท

165

รางวัลสลับเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

156 516 561 615 651

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

83

รางวัลสลับเลขท้าย 2 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 20 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 50 บาท

38

รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 26 รางวัลละ 30 บาท

6

 

- รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 28 และรางวัล ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 ครั้งที่ 4

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

9999542

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

9999035 9999124

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

9999050   9999181  9999314  9999524 9999677

9999135   9999250  9999507  9999632 9999677

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

xxxxxx

 

- รางวัลชุดขาลเพิ่มพูน ครั้งที่ 23 และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 ครั้งที่ 8 ใช้เลขรางวัลเดียวกับชุดขาลเพิ่มพูน

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูนมี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

FA 6833208

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

JA 6833208

รางวัลที่ 2 ชุดละ 4 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 10,000 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 20,000 บาท

0979268 4379210 7199397 9860553

รางวัลที่ 3 ชุดละ 40 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 1,000 บาท และชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 2,000 บาท

0032374 1628184 3114209 4131253 5569977 6370229 7406113 8298635 8674085 9376300
0548938 1712749 3153669 4536827 5684120 6829447 7574613 8307509 8710485 9658752
0616476 2123834 3207203 4738035 6295173 7142402 7762632 8467888 8879439 9820240
0668278 2795820 4042982 5339753 6329530 7152875 7968337 8646281 8894737 9941828

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 70 บาทและชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 90

260

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 15 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 40 บาท

86

 

ตรวจ สลากออมทรัพย์ ธอส. 16/3/67 ผลหวย ธอส. วันที่ 16 มีนาคม 2567