ตรวจ สลากออมทรัพย์ ธอส. 16/2/67 ผลหวย ธอส. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

16 กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจผลหวยธอส. ตรวจสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันที่ 16/2/67 ผลหวย ธอส. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ออกอะไร ตรวจผลทุกรางวัล

ตรวจหวยวันนี้ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. ลุ้นสลากต่อเงินต่อทอง 16/2/67 สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดวิมานเมฆ PLUS ชุดพิมานมาศ Plus ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ต่อเงินต่อทอง ชุดขาลเพิ่มพูน สด ตรวจผลหวย ธอส. วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สามารถตรวจผลหวยธอส. 16/2/67 การออกรางวัลสลากต่อเงินต่อทอง ธอส. ได้ในเวลา 17.00-18.30 น. ทุกวันที่ 16 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

- ชุดวิมานเมฆ PLUS

- ชุดพิมานมาศ

- ชุดพิมานมาศ PLUS

- ชุดพิมานมาศ PLUS Phase 2

- ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว PLUS และ ชุดต่อเงินต่อทอง

- ชุดพราวพิมาน PLUS ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566

- ชุดขาลเพิ่มพูน และ ชุดขาลเพิ่มพูน 2566

ตรวจหวย ธอส.วันนี้ ผลสลากออมทรัพย์ ธอส. 16 กุมภาพันธ์ 2567 

 

ตรวจผลหวยธอส. สลากธอส.วันนี้

ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

- รางวัลชุดวิมานเมฆ PLUS ครั้งที่ 17 

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

GB 9994727

รางวัลที่ข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท

GB 9994726   GB 9994728

รางวัลที่ 2 จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

9991033 9992295 9993458 9994148 9995401 9996338 9996671 9998160 9998247 9999353 9991214 9992691 9993671 9995030 9995882 9996347 9997566 9998172 9998461 9999599 9991258 9993258 9993864 9995108 9995919 9996414 9997590 9998224 9998546 9999728 9991701 9993303 9993911 9995268 9996169 9996483 9997974 9998237 9999017 9999820

 

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus ครั้งที่ 13 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

IF 9162368

- รางวัลชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 ครั้งที่ 9 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

IK 9143277

รางวัลที่ 2 และรางวัลเลขท้าย ใช้ผลรางวัลเดียวกับ ชุดพิมานมาศ Plus

รางวัลที่ 2 จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

9103077 9132445 9135207 9154618 9163698 9168233 9189948 9193692 9114586 9132791 9142840 9156475  9166487 9177085 9191731 9195029 9102090 9128028 9134285 9145491 9158895 9167407 9181178 9192486 9198826


รางวัลเลขท้าย 4 ตัวมี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

4577

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

611

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 200 บาท

18

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว มี1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

9

รางวัล ชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 40 ชุดเกล็ดดาว Plus ครั้งที่16 และ รางวัล ชุดต่อเงินต่อทอง ครั้งที่26

รางวัลที่1 มีชุดละ 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 1,000,000 บาท

1656957

รางวัลที่ 2 มีชุดละ 4 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus และชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 100,000 บาท

1148333  1269328  1722487  1723524

รางวัลที่ 3 มี ชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 10,000 และ ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 20,000 บาท

1084242 1382357 1549405 1733638 1937274 1112600  1462035 1686151 1773708 1947136 1182706  1466188  1689465 1778433 1965574 1300855 1524440 1694741 1881456 1982868

รางวัลที่ 4 มีชุดละ 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 500 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 1,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลละ 10,000 บาท
 

1216759 1435248 1646538 1796158 1861081 1249481
1579681 1652318 1800843 1864776 1261271 1583607
1659721 1828911 1929781 1412711 1600550 1793078
1848628 1945960

รางวัลเลขท้าย 3 ตัวมี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 100 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 200 บาท

588

รางวัลสลับเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

858 885

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 50 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 100 บาท

91

รางวัลสลับเลขท้าย 2 ตัว ชุดเกล็ดดาว รางวัลละ 20 บาท ชุดเกล็ดดาว Plus รางวัลละ 50 บาท

19

รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 26 รางวัลละ 30 บาท
0

 

- รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 27 และรางวัล ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 ครั้งที่ 3

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

9999931

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

9999241 9999870

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

9999002 9999348 9999425 9999591 9999810
9999341 9999404 9999504 9999602 9999832

รางวัลเลขท้าย 1 ตัว ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

0

 

- รางวัลชุดขาลเพิ่มพูน ครั้งที่ 22 และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 ครั้งที่ 7 ใช้เลขรางวัลเดียวกับชุดขาลเพิ่มพูน

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูนมี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

FA 4892768

รางวัลที่ 1 ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 มี 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท

JA 4892768

รางวัลที่ 2 ชุดละ 4 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 10,000 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 20,000 บาท

1930440  7899970  8885532  9559323

รางวัลที่ 3 ชุดละ 40 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 1,000 บาท และชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 2,000 บาท
 

0097024 1918517 2456445 2852291 3941196 
4516298 5337293 6172794 6682979 7930041 
0381924 1983874 2604542 3112093 3981235 
4637792 5408449 6429382 7153356 8267900 
0550483 1990052 2714833 3511985 4026013 
5052705 5453971 6460454 7281422 8427214 
1822169 2191104 2772828 3753836 4492206 
5134223 6016877 6609976 7675891 9479169

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 70 บาทและชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 90

511

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ชุดละ 1 รางวัล ชุดขาลเพิ่มพูน รางวัลละ 15 บาท และ ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 รางวัลละ 40 บาท

72