ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ลุ้นเลขเด็ดงวด 16 พ.ย. 2565

16 พฤศจิกายน 2565

ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส.16/11/65 ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสลากธ.ก.ส.16/11/65 หวยธกสออกอะไร

ถ่ายทอดสด หวย ธ.ก.ส. ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) Live สดหวย ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 33 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 27 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 15 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 5 งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตรวจหวย ธ.ก.ส. ตรวจสลากธ.ก.ส. เลขเด็ด16/11/65 หวย ธกส. สลาก ธกส. 


ประชาชนที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสามารถรับชมได้ตั้งแต่เวลา 09.30-11.00 น. ผ่านช่องทางดังนี้ 

- เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- Youtube : BAAC Thailand

- เฟซบุ๊ก : ธกส บริการด้วยใจ

- เฟซบุ๊ก : BAAC Thailand

 

ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ลุ้นเลขเด็ดงวด 16 พ.ย. 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3 


รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7


รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10,000 บาท


รางวัลที่ 2

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท


รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท


รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม


รางวัลที่ 3

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท

 

ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ลุ้นเลขเด็ดงวด 16 พ.ย. 2565

รางวัลที่ 4

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท


รางวัลที่ 5

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews