เปิดสินเชื่อ BAAC วงเงิน 100,000 ผ่านลิงก์ SMS ล่าสุด ธ.ก.ส. แจงแล้ว

04 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง ประเด็นเรื่องธ.ก.ส. ส่ง SMS รับสินเชื่อ BAAC จำนวน 100,000 บาท ผ่านลิงก์

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อมูลด้านการเงินโดยระบุว่าธ.ก.ส. ส่ง SMS รับสินเชื่อ BAAC จำนวน 100,000 บาท ผ่านลิงก์ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า


 

เปิดสินเชื่อ BAAC วงเงิน 100,000 ผ่านลิงก์ SMS ล่าสุด ธ.ก.ส. แจงแล้ว

ธนาคารไม่มีวิธีปฏิบัติและการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง

 

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร. 0-2555-0555

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารไม่มีวิธีปฏิบัติและการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าว

เปิดสินเชื่อ BAAC วงเงิน 100,000 ผ่านลิงก์ SMS ล่าสุด ธ.ก.ส. แจงแล้ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews