นกลุมพูขาว (𝐏𝐢𝐞𝐝 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐢𝐠𝐞𝐨𝐧) นกสวยงามที่หาดูได้ยาก

09 เมษายน 2567

นกลุมพูขาว อยู่ในวงศ์เดียวกับนกพิราบ ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน รูปร่างคล้ายนกพิราบ ขนบริเวณหัวและลำตัวสีขาว ปลายปีกและขนหางมีสีดำ ปากและขอบตาสีน้ำเงินแกมเทา ขาและนิ้วสีน้ำเงินแกมม่วงอ่อน

นกลุมพูขาว (𝐏𝐢𝐞𝐝 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐢𝐠𝐞𝐨𝐧) นกสวยงามที่หาดูได้ยาก แต่จะพบเจอตามหมู่เกาะทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย จนได้รับฉายา “สโนไวท์แห่งอันดามัน

นกลุมพูขาว (𝐏𝐢𝐞𝐝 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐢𝐠𝐞𝐨𝐧) นกสวยงามที่หาดูได้ยาก

นกลุมพูขาว (𝐏𝐢𝐞𝐝 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐢𝐠𝐞𝐨𝐧) นกสวยงามที่หาดูได้ยาก

นกลุมขาว จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับนกพิราบ รูปร่างคล้ายนกพิราบ ขนบริเวณหัวและลำตัวสีขาว ปลายปีกและขนหางมีสีดำ ปากและขอบตาสีน้ำเงินแกมเทา ขาและนิ้วมีสีน้ำเงินแกมม่วงอ่อน มีพฤติกรรมอาศัยอยู่ตามป่าชายเลน และเกาะกลางทะเล มักหากินอยู่รวมเป็นฝูงประมาณ 15-30 ตัว ยกเว้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์มักจะอยู่เป็นคู่ กินเมล็ดพืชและผลไม้เป็นอาหาร สำหรับในประเทศไทยพบบริเวณเกาะทางด้านชายฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเกาะต่าง ๆ กลางทะเล ไม่ค่อยพบตามผืนแผ่นดินใหญ่

นกลุมพูขาว (𝐏𝐢𝐞𝐝 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐢𝐠𝐞𝐨𝐧) นกสวยงามที่หาดูได้ยาก

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

นกลุมพูขาว (𝐏𝐢𝐞𝐝 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐢𝐠𝐞𝐨𝐧) นกสวยงามที่หาดูได้ยาก
 

วัยเจริญพันธุ์ :

นกลุมพูขาวเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาว หรือระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม และพบมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ รังมักอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 7-8 เมตร ไข่รูปรียาว สีขาว วางไข่ ครั้งละ 1-2 ฟอง

นกลุมพูขาว (𝐏𝐢𝐞𝐝 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐢𝐠𝐞𝐨𝐧) นกสวยงามที่หาดูได้ยาก

 

ขอบคุณ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา