เปิดภาพ "นกปากกบพันธุ์ชวา" สัตว์ป่าที่พบได้ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

19 มีนาคม 2567

เพจเฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดภาพ "นกปากกบพันธุ์ชวา" สัตว์ป่าที่พบได้ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

นกปากกบพันธุ์ชวา (Blyth’s Frogmouth)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Batrachostomus affinis

วงศ์ Podargidae

เปิดภาพ "นกปากกบพันธุ์ชวา" สัตว์ป่าที่พบได้ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

ลักษณะทั่วไป : มีความยาวลำตัวประมาณ 25-29 เซนติเมตร มี ตาสีเหลืองปากหนาและใหญ่กว่านกปากกบลายดำ คล้ายนกปากกบปักษ์ใต้ แต่ขนยาวที่มุมปากและท้ายตาหนาแน่นกว่า ไม่มีจุดขาวที่ปลายขนคลุมปีก ตัวผู้ มีขนลำตัวสีน้ำตาลแกมเทา ลำตัวด้านล่างน้ำตาลแกมเหลือง มีลายจุดขาวขนาดใหญ่ หางเทาแกมน้ำตาลมีลายขวางสีเข้ม ตัวเมีย ขนลำตัวน้ำตาลแกมส้ม มีลวดลายคล้ายตัวผู้

เปิดภาพ "นกปากกบพันธุ์ชวา" สัตว์ป่าที่พบได้ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

ถิ่นอาศัย : มักพบอาศัยอยู่ในป่าดิบ ป่าโปร่ง ที่ราบถึงความสูง 800 เมตร

อาหาร : กินแมลงปีกแข็ง หนอน เป็นอาหาร

การสืบพันธุ์ : ทำรังในโพรงไม้หรือตอไม้ ตัวเมียจะวางไข่ประมาณ 2-4 ฟอง ไข่มีสีขาว ฟักเป็นตัวประมาณ 25-30 วัน

ขอบคุณ : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย