ประกาศขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์มอีก 4 บาท/กก. เดือนนี้ขึ้นแล้วรวม 12 บาท

17 เมษายน 2567

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์มอีก 4 บาทต่อกิโลกรัม โดยในเดือนเมษายน 2567 เดือนเดียวขึ้นราคาแล้วรวมทั้งหมด 12 บาทต่อกิโลกรัม

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์มอีก 4 บาทต่อกิโลกรัม โดยเดือนเมษายน 2567 นี้ขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์มแล้วรวมกว่า 12 บาท ปริมาณหมูออกสู่ตลาดน้อยลงผลกระทบจากโลกร้อนและภาวะแล้ง

ประกาศขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์มอีก 4 บาท/กก. เดือนนี้ขึ้นแล้วรวม 12 บาท

โดยทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ปรับราคาหมูเป็นหน้าฟาร์ม ขึ้นอีกกิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้น ครั้งที่ 3 ในปีนี้ จากก่อนหน้านี้ได้ปรับขึ้นไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งละ 4 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นการปรับขึ้น 12 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลราคาหมูภาคต่างๆ เป็นดังนี้ ภาคตะวันตก 64 บาทต่อกิโลกรัม , ภาคตะวันออก 72 บาทต่อกิโลกรัม , ภาคอีสาน 70 บาทต่อกิโลกรัม , ภาคเหนือ 71 บาทต่อกิโลกรัม และภาคใต้ 66 บาทต่อกิโลกรัม

 

ประกาศขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์มอีก 4 บาท/กก. เดือนนี้ขึ้นแล้วรวม 12 บาท

อย่างไรก็ดี แม้ราคาจะปรับขึ้นมา 12 บาทแล้ว แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เกษตรกรวางไว้ที่กิโลกรัมละ 80 บาท

ขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ชี้ฤดูร้อน-ภาวะแล้ง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ เกษตรกรตัดสินใจเข้าเลี้ยงสุกรลดลง เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราเสียหาย คาดปริมาณหมูออกสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลทิศทางราคา มีแนวโน้มปรับขึ้นตามกลไกตลาด