"ไข่ไก่ขึ้นราคา" มีผล 17 เม.ย. 67 ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นอีกแผงละ 6 บาท

16 เมษายน 2567

ไข่ขึ้นราคา เริ่ม 17 เมษายน 2567 ขึ้นราคาไข่ไก่อีกแผงละ 6 บาท ประกาศจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วันที่ 16 เมษายน 2567 มีรายงานประกาศจาก เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปรับขึ้นราคาไข่ไก่ "ไข่ไก่ขึ้นราคา" มีผล 17 เมษายน 2567 ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นอีกแผงละ 6 บาท หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ไข่ไก่ขึ้นราคา มีผล 17 เม.ย. 67 ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นอีกแผงละ 6 บาท
 

ไข่ไก่ขึ้นราคา มีผล 17 เม.ย. 67 ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นอีกแผงละ 6 บาท

 

ประกาศระบุ โดยทาง เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ได้ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปรับราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มกษตรกร ขึ้นราคาอีกแผงละ 6 บาท หรือฟองละ 20 สตางค์ 

ไข่ไก่ขึ้นราคา มีผล 17 เม.ย. 67 ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นอีกแผงละ 6 บาท

 

ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนเป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ส่งให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม อยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท

 

ไข่ไก่ขึ้นราคา มีผล 17 เม.ย. 67 ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นอีกแผงละ 6 บาท