บทสวดมนต์ ขอขมาแม่น้ำคงคา พร้อมคำอธิฐาน

18 พฤศจิกายน 2564

คำอธิฐานขอพร ในวัน "ลอยกระทง" และคำบูชาขอขมาต่อ "พระแม่คงคา" แม่น้ำลำคลองที่เราทุกคนนั้นต่างต้องใช้ดื่มกินกันในทุกวันนี้

วันนี้ วันพระ เราต้องสร้างบุญก่อนโดยในตอนกลางวัน ก่อนที่เรานั้นจะไปลอยกระทง เราก็ไปทำบุญที่วัดกันก่อน แล้วนำบุญนั้นมาอธิษฐานในคืนวันลอยกระทง ด้วยกุศลผลบุญนี้ขอให้ทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายออกไปจากใจของเราเอง

ขอขมา แม่น้ำคงคา วันลอยกระทง

ก่อนที่จะสวดมนต์นั้น เราต้องตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วจึงค่อยกล่าวคำอธิฐานขอขมาต่อพระแม่คงคาใช้บทสวดมนต์ ตามนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำอธิฐาน ลอยกระทง

คำขอขมา แม่น้ำคงคา

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ข้าแต่คงคา ลูกขอวันทา ด้วยประทีปกระทง พระแม่คงคา มีความเมตตา ต่อลูกสูงส่ง คือน้ำในกาย สามส่วนมั่นคง กายจึงยืนยง ชุ่มชื่นยืนนาน พระแม่คงคา กำเนิดจากฟ้า โปรยปรายลงมา เป็นกระแสธาร เกิดเป็นแม่น้ำ หลายนามขนาน ปิง, วัง, ยม, น่าน คือเจ้าพระยา ท่าจีน, ตาปี นครชัยศรี โขง, ชี, มูล, ละหาร ห้วยหนองคลองบึง จนถึงแก่งกว๊าน น้ำใต้บาดาล อีกทั้งประปา

คำอธิษฐาน วันลอยกระทง

ลอยกระทง วันพระ
มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

คำแปล ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานที ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาท ด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ (ไม่ต้องกล่าวว่า "สาธุ")
ขอบคุณภาพจาก : โซเชียลมีเดีย