5 อันดับสัตว์ที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลก

10 มิถุนายน 2567

การตั้งท้องเป็นกระบวนการที่น่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดใช้เวลาตั้งท้องที่แตกต่างกัน บางชนิดใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ในขณะที่บางชนิดใช้เวลานานหลายเดือน

5 อันดับสัตว์ที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลก

ในบทความนี้ เราจะมาดู 5 อันดับสัตว์ที่ท้องนานที่สุดในโลกกัน

5. ม้าลาย
ม้าลายเป็นสัตว์กินพืชที่มีลายสีดำขาว และใช้เวลาตั้งท้องนาน 11-12 เดือน ลูกม้าลายที่คลอดออกมาจะมีน้ำหนักประมาณ 80 กิโลกรัม และสามารถยืนและเดินได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอด ลูกม้าลายจะหย่านมเมื่ออายุ 6-8 เดือน

5 อันดับสัตว์ที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลก

4. วาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และใช้เวลาตั้งท้องนาน 11-12 เดือน ลูกวาฬสีน้ำเงินที่คลอดออกมาจะมีน้ำหนักประมาณ 3,000 กิโลกรัม และมีความยาวประมาณ 8 เมตร ลูกวาฬสีน้ำเงินสามารถว่ายน้ำได้ทันทีหลังคลอด และจะหย่านมเมื่ออายุ 6-8 เดือน

5 อันดับสัตว์ที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลก

 

 

5 อันดับสัตว์ที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลก

3. แรด
แรดเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ และใช้เวลาตั้งท้องนาน 15-16 เดือน ลูกแรดที่คลอดออกมาจะมีน้ำหนักประมาณ 40 กิโลกรัม และจะมีหนังหนาปกคลุมร่างกาย ลูกแรดสามารถยืนและเดินได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอด และจะหย่านมเมื่ออายุ 18-24 เดือน

5 อันดับสัตว์ที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลก

2. ยีราฟ
ยีราฟเป็นสัตว์ที่มีคอสูงที่สุดในโลก และใช้เวลาตั้งท้องนาน 15 เดือน ลูกยีราฟที่คลอดออกมาจะมีน้ำหนักประมาณ 80 กิโลกรัม และมีความสูงประมาณ 1.8 เมตร ลูกยีราฟสามารถยืนและเดินได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอด และจะหย่านมเมื่ออายุ 15-18 เดือน

5 อันดับสัตว์ที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลก

5 อันดับสัตว์ที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลก

1. ช้าง
ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และใช้เวลาตั้งท้องนานที่สุดเช่นกัน โดยเฉลี่ยช้างแอฟริกาจะตั้งท้องนาน 22 เดือน ในขณะที่ช้างเอเชียจะตั้งท้องนาน 18 ถึง 22 เดือน ลูกช้างที่คลอดออกมาจะมีน้ำหนักประมาณ 120 กิโลกรัม และจะหย่านมเมื่ออายุ 2-3 ปี

5 อันดับสัตว์ที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลก

นอกจากสัตว์ 5 ชนิดที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสัตว์อื่นๆ อีกมากมายที่ใช้เวลาตั้งท้องนาน ตัวอย่างเช่น กอริลลา,ฮิปโปโปเตมัส,สิงโตทะเล,หมีขั้วโลก,กวางเรนเดียร์ ระยะเวลาตั้งท้องของสัตว์แต่ละชนิดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของสัตว์ ชนิดของสัตว์ และสภาพแวดล้อม