ใครใช้อยู่ทิ้งด่วน 15 ยาน้ำเด็ก 31 รุ่นการผลิต พบสารปนเปื้อน เกินมาตรฐาน

10 มิถุนายน 2567

ใครใช้อยู่ทิ้งด่วน “ยาน้ำเด็ก” 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต ตรวจพบสารปนเปื้อน "เอทธิลีนไกลคอล" เกินมาตรฐาน เผลอกินอาจเสี่ยงถึงชีวิต

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเตือนประชาชนหยุดใช้ยาน้ำสำหรับเด็ก พร้อมเรียกคืน “ยาน้ำเด็ก” จำนวน 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต เนื่องจากตรวจพบสารปนเปื้อน "เอทธิลีนไกลคอล" เกินมาตรฐาน กินแล้วอาจทำให้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องได้  

 

ใครใช้อยู่ทิ้งด่วน 15 ยาน้ำเด็ก 31 รุ่นการผลิต พบสารปนเปื้อน เกินมาตรฐาน

 

 โดยนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย. ได้เก็บตัวอย่างยาน้ำสำหรับเด็กส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลการตรวจพบ "เอทธิลีนไกลคอล" เกินมาตรฐานในตัวทำละลายยาและเป็นสารช่วยปรุงแต่งรสชาติให้ความหวาน อย. จึงมีคำสั่งให้ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันเรียกเก็บคืนยาน้ำสำหรับเด็ก  จำนวน 15 รายการ 31 รุ่นการผลิต ออกจากท้องตลาดโดยเร็ว

 

ยาน้ำเด็ก 15 รายการ ที่ถูกเรียกคืน
1.Carbosol Syrup
2.Startec Syrup
3.Parastar Suspension
4.Fatec Syrup
5.Cetaphen Syrup
6.Co-trimoxazole Mixture
7.Kressbufen Suspension
8.Domperstar Suspension
9.Kresstrim Suspension
10.Kresscolet Syrup
11.Kresstec Syrup
12.Kressbroxol Syrup
13.Startifen Syrup
14.Ibustar Suspension
15.Domperkress syrup

ใครใช้อยู่ทิ้งด่วน 15 ยาน้ำเด็ก 31 รุ่นการผลิต พบสารปนเปื้อน เกินมาตรฐาน

ใครใช้อยู่ทิ้งด่วน 15 ยาน้ำเด็ก 31 รุ่นการผลิต พบสารปนเปื้อน เกินมาตรฐาน

 สารปนเปื้อนที่ตรวจพบมีปริมาณเกินมาตรฐาน แต่การบริโภคที่จะก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันจนก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต้องใช้ยามากถึงประมาณ 500 ขวด ขอประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล หากมีอาการผิดปกติใด ๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หลังการใช้ยาดังกล่าว ขอให้พบแพทย์ แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. จึงเรียกเก็บคืนยาดังกล่าวออกจากท้องตลาด ประชาชนที่มียารุ่นการผลิตที่ถูกเรียกคืน ให้ระงับการใช้ยา สำหรับร้านขายยาหรือสถานพยาบาลที่มีรายการยาที่ถูกเรียกคืน ให้ประสานผู้แทนจำหน่ายยาเพื่อส่งคืนให้แก่บริษัทต่อไป

ใครใช้อยู่ทิ้งด่วน 15 ยาน้ำเด็ก 31 รุ่นการผลิต พบสารปนเปื้อน เกินมาตรฐาน

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางสายด่วน อย. 1556 กด 3 หรือโทร 0-2590-7405, 0-2590-7325 หรือผ่านเพจ Facebook : FDAThai