ใช้รถต้องรู้! ขึ้นทางด่วนฟรี "วันวิสาขบูชา" เช็คเส้นทางได้ที่นี่

21 พฤษภาคม 2567

เนื่องจากเป็น "วันวิสาขบูชา" 22 พ.ค.67 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สายทาง จำนวน 60 ด่าน ดังต่อไปนี้

ใช้รถต้องรู้! ขึ้นทางด่วนฟรี "วันวิสาขบูชา" เช็คเส้นทางได้ที่นี่

ใช้รถต้องรู้! ขึ้นทางด่วนฟรี \"วันวิสาขบูชา\" เช็คเส้นทางได้ที่นี่

ใช้รถต้องรู้! ขึ้นทางด่วนฟรี \"วันวิสาขบูชา\" เช็คเส้นทางได้ที่นี่

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังต่อไปนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ทั้งนี้ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษโปรดชะลอความเร็วเมื่อผ่านด่านฯ ที่ยกเว้นค่าผ่านทาง โดยสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชม.