"พรรคก้าวไกล" โพสต์อาลัยต่อการเสียชีวิตของ "บุ้ง ทะลุวัง"

14 พฤษภาคม 2567

"พรรคก้าวไกล" โพสต์อาลัยต่อการเสียชีวิตของ "บุ้ง ทะลุวัง" เผยไม่ควรมีใครถูกผลักให้ต้องต่อสู้ด้วยวิธีการที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิต

วันนี้ (14 พ.ค. 67) มีรายงานข่าวการเสียชีวิตของ "บุ้ง ทะลุวัง" ล่าสุดทางด้าน พรรคก้าวไกล เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party ระบุว่า พรรคก้าวไกลขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของคุณเนติพร เสน่ห์สังคม (บุ้ง) นักกิจกรรมทางการเมืองกลุ่มทะลุวัง

\"พรรคก้าวไกล\" โพสต์อาลัยต่อการเสียชีวิตของ \"บุ้ง ทะลุวัง\"

ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย กับประเด็นและวิธีการที่คุณบุ้งแสดงออกในช่วงที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลขอยืนยันหลักการว่าในสังคมประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนต้องได้รับการรับรอง ไม่ควรมีใครต้องติดคุกเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมือง ไม่ควรมีใครถูกปฏิเสธสิทธิในการได้รับประกันตัว ซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง เพียงเพราะเห็นต่างทางการเมือง และไม่ควรมีใครถูกผลักให้ต้องต่อสู้ด้วยวิธีการที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิต

\"พรรคก้าวไกล\" โพสต์อาลัยต่อการเสียชีวิตของ \"บุ้ง ทะลุวัง\"

เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อหาทางออกต่อความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตและที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนสิทธิประกันตัวแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีการเมืองที่อยู่ระหว่างต่อสู้คดี การเร่งพิจารณากระบวนการนิรโทษกรรมคดีที่มีมูลเหตุทางการเมือง และฟื้นความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมสำหรับประชาชนทุกคน