"หยุดอาชญากรรมออนไลน์" เปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสมิจฉาชีพออนไลน์

07 พฤษภาคม 2567

เช็กเลย! "หยุดอาชญากรรมออนไลน์" ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสมิจฉาชีพออนไลน์แนะนำเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เล็งเห็นภัยมิจฉาชีพหลากหลายกลลวงหลอกพี่น้องประชาชน อาทิ ปลอม สวมรอย เป็นบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น ทำให้เกิดความเข้าใจผิด รวมไปถึงการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ SMS ปลอม เพื่อลวงให้กดลิงก์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่แฝงไวรัส หรือมัลแวร์อีกด้วย

"หยุดอาชญากรรมออนไลน์" เปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสมิจฉาชีพออนไลน์

จากสถิติของศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) พบว่า ใน 1 วัน จะมีคนไทยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ ไม่ต่ำกว่า 1,000 คดี มูลค่าเสียหายเฉลี่ยอยู่ที่ 116,681 บาท

ตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการเชิงรุก โดยเป็นตัวกลางในการรับเบาะแสจากผู้เสียหายเพื่อนำมาประสานกับหน่วยงานรัฐ และเอกชนเจ้าของแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยการเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสของมิจฉาชีพออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.cib.go.th/e-service แบ่งการรับแจ้งเบาะแสเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1.รับแจ้งเบาะแส "ถูกมิจฉาชีพแอบอ้าง เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น"

ลิงก์แจ้งเบาะแส : https://cib.go.th/e-service/report/impersonation

เอกสารสำคัญ : บันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ลิงก์ URL ของผู้เสียหาย (ลิงก์จริง), ลิงก์ URL ของมิจฉาชีพ ( ลิงก์ที่ปลอมแปลง )

"หยุดอาชญากรรมออนไลน์" เปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสมิจฉาชีพออนไลน์

 

2.รับแจ้งเบาะแส "SMS หลอกลวง"

ลิงก์แจ้งเบาะแส : https://cib.go.th/e-service/report/sms

เอกสารสำคัญ : เบอร์โทรศัพท์มิจฉาชีพ , ข้อความที่ได้รับ , แคปภาพหน้าจอ

"หยุดอาชญากรรมออนไลน์" เปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสมิจฉาชีพออนไลน์

ข้อมูลที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามานั้น ตำรวจสอบสวนกลางจะนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงของมิจฉาชีพ พร้อมกันนี้จะนำไปเป็นข้อมูลในการสืบสวน วิเคราะห์ข้อมูล และขยายผล เพื่อนำไปสู่การจับกุมมิจฉาชีพทั้งขบวนการในอนาคตต่อไป สำหรับช่องทางดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยลดความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์ลงได้

ขอบคุณ : ตำรวจสอบสวนกลาง