กำนันนก โดนคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา แก๊ง15 ตำรวจร่วมโต๊ะจีนไม่รอด โดนคุกด้วย

09 เมษายน 2567

ศาลสั่งจำคุก กำนันนก โดนคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ด้าน 15 ตำรวจและแก๊งพลเรือน ร่วมโต๊ะจีนบ้านกำนันนก ไม่รอด โดนคุกด้วย

 คืบหน้า "คดีกำนันนก"  วันที่ 9 เม.ย.67 พิพากษาจำคุก คดีกำนันนก โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อท 206/2566 คดีหมายเลขแดงที่ อท /2567 ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 3 ยื่นฟ้อง พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สมสุขที่ 1 กับพวกรวม 23 คน (เป็นตํารวจ 16 นาย ในความผิดต่อตําแหน่งราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และพลเรือน 7 คน ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (รวม 23 คน)

กำนันนก โดนคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา แก๊ง15 ตำรวจร่วมโต๊ะจีนไม่รอด โดนคุกด้วย

ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 86, 91, 92, 157, 184, 189, 200 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 

ทั้งนี้แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ 16 นาย ในความผิดต่อตําแหน่งราชการ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และพลเรือน 7 คน ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งหมด 23 คน 

จากกรณีที่ พ.ต.ต.ศิวกร สายบัว หรือ สารวัตรศิว หรือ สารวัตรแบงค์ ถูกยิงเสียชีวิตภายในงานเลี้ยงที่ บ้านกํานันนก เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 66 เเละมีการให้การช่วยเหลือผู้ก่อเหตุ คือ หน่อง ท่าผา และกำนันนก 

กำนันนก โดนคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา แก๊ง15 ตำรวจร่วมโต๊ะจีนไม่รอด โดนคุกด้วย

 

เปิดรายชื่อจำเลยทั้งหมด คดีกำนันนก ประกอบด้วย


จำเลยที่ 1 พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สมสุข
จำเลยที่ 2 ร.ต.ท.ประสาร รอดผล
จำเลยที่ 3 ร.ต.ท.นิมิตร สลิดกุล
จำเลยที่ 4 ร.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ แตงอำไพ
จำเลยที่ 5 ร.ต.ท.สรรเสริญ ศรีสวัสดิ์
จำเลยที่ 6 จ.ส.ต.พิสิฐ ชิวปรีชา
จำเลยที่ 7 ร.ต.อ.จตุรวิทย์ ชวาลเกียรติธนา
จำเลยที่ 8 ร.ต.อ.ประสมมาศ แสงสุขดี
จำเลยที่ 9 ส.ต.ต.สุทธิกานต์ แซ่ฮ้อ
จำเลยที 10 ส.ต.ต.สรรเสริญ ศรีอุบล
จำเลยที่ 11 ส.ต.ต.ธนทัต ท่าน้ำตื้น
จำเลยที่ 12 ร.ต.อ.นุชิต บรรณชัย
จำเลยที่ 13 ด.ต.ถนอมศักดิ์ มีศรี
จำเลยที่ 14 จ.ส.ต.อภิรักษ์ โรจน์พวง
จำเลยที่ 15 ร.ต.อ.ศิริชัย รูปสวย
จำเลยที่ 16 ร.ต.ท.สมโชค บัวไชย
จำเลยที่ 17 นายสนธยา สุดแน่น
จำเลยที่ 18 นายฐิตินันท์ อินทร์ต้นวงศ์
จำเลยที่ 19 นายนิวัติชัย ปั้นดา
จำเลยที่ 20 นายกฤษดา เหล่งดอนไพร
จำเลยที่ 21 นายชาตรี เขียวทับ
จำเลยที่ 22 นายประวีณ จันทร์คล้าย (กำนันนก)
จำเลยที่ 23 นายอาทิตย์ เก้าลิ้ม

 สรุปศาลพิพากษาจำคุก คดีกำนันนก

ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยที่ 1-3, 5 คนละ 2 ปี ,จำคุกจำเลยที่ 4,6-13,15-20, 23 คนละ 1 ปี 4 เดือน , จำคุกจำเลยที่ 21 จำคุก 1 ปี 9 เดือน 21 วัน

กำนันนก โดนคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา แก๊ง15 ตำรวจร่วมโต๊ะจีนไม่รอด โดนคุกด้วย

จำคุกจำเลยที่ 22 คือ กำนันนก  2 ปี ,โทษจำคุกสำหรับ จำเลยที่ 9-11, 19, 20, 23 ให้รอการลงโทษ 2 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 14