กรมทางหลวง! ประกาศสงกรานต์นี้ มอเตอร์เวย์ M7 และ M9 เปิดวิ่งฟรี 7 วันเต็ม

04 เมษายน 2567

กรมทางหลวงโดยกระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ จำนวน 2 สายทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 รวมทั้งสิ้น 7 วัน ส่วนมอเตอร์ M6 บางปะอิน – นครราชสีมา และ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี เปิดให้วิ่งชั่วคราวฟรีเหมือนเดิม

กรมทางหลวง! ประกาศสงกรานต์นี้ มอเตอร์เวย์ M7 และ M9 เปิดวิ่งฟรี 7 วันเต็ม

กรมทางหลวง! ประกาศสงกรานต์นี้ มอเตอร์เวย์ M7 และ M9 เปิดวิ่งฟรี 7 วันเต็ม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2567
 

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองของกรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 2 สายทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 7 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ดังนี้
 

กรมทางหลวง! ประกาศสงกรานต์นี้ มอเตอร์เวย์ M7 และ M9 เปิดวิ่งฟรี 7 วันเต็ม

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (M7) ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด

2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (M9) สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภิเษก) ช่วงบางปะอิน - บางพลี และช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน


รวมทั้งการเปิดให้ทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก - ด่านกาญจนบุรี ระยะทาง 51 กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน - นครราชสีมา นั้น ทล. ยังคงเปิดให้ใช้ฟรีต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงปากช่อง - เลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระยะทาง 77.493 กิโลเมตร ตามเดิม

 

เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 มีวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนั้นจึงยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ในวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัว อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งลดการใช้พลังงานของประเทศและลดมลพิษทางอากาศด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ประหยัด และปลอดภัย ตามนโยบาย 'คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน' ทุกการเดินทางอย่างสูงสุด