สงกรานต์นี้ วิ่งฟรี 11 วันเต็ม ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี

03 เมษายน 2567

คมนาคม เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมให้บริการทุกสุดสัปดาห์ ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 - 21 เมษายน 2567 รวมทั้งสิ้น 11 วันเต็ม

สงกรานต์นี้ วิ่งฟรี 11 วันเต็ม ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี 

สงกรานต์นี้ วิ่งฟรี 11 วันเต็ม ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี

กระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมทางหลวงเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว โดยในช่วงสงกรานต์จะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าและออกได้ที่ด้านนครปฐมตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าท่วง และด่านกาญจนบุรี ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. รวมทั้งสิ้น 11 วัน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
 

การเปิดให้บริการชั่วคราวดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนชาวกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง สามารถเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และภาคตะวันตกได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังมีแผนเปิดให้บริการ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการเดินทางมากขึ้น โดยเปิดให้ผู้ใช้ทางสามารถเข้า-ออกได้ที่ด่านนครปฐมตะวันตกและด่านกาญจนบุรี ในทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และปิดด่านวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 นี้

สงกรานต์นี้ วิ่งฟรี 11 วันเต็ม ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี

สงกรานต์นี้ วิ่งฟรี 11 วันเต็ม ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี และการเปิดให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรตั้งแต่ช่วงจังหวัดนครปฐมจนถึง จังหวัดกาญจนบุรีได้ประมาณร้อยละ 28 หรือ 7,500 คันต่อวัน ในขณะที่การเปิดให้ใช้บริการในช่วงสุดสัปดาห์ จะช่วยเพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาเดินทางให้แก่ประชาชนที่ต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัด กาญจนบุรีได้

จากเดิมที่ขับขี่บนทางหลวงแผ่นดินปกติ (ทล.323 และ ทล.4) ต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง แต่หากใช้เส้นทางนี้สามารถลดละยะเวลาเดินทางเหลือเพียง 30 นาทีเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น ให้เกิดการเดินทางและ ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศตามมชา