ปารีณา ไกรคุปต์ ถูกศาลสั่งชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้าน ภายใน 30 วัน

18 มีนาคม 2567

ศาลจังหวัดราชบุรีมีคำสั่งให้ "ปารีณา ไกรคุปต์" ชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้านบาท ภายใน 30 วัน หลังเพิ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตจากคดีรุกป่า

จากกรณีที่ ศาลจังหวัดราชบุรี มีคำบังคับให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส.ราชบุรี ชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้านบาท ภายใน 30 วัน โดยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรี ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ฟ้องคดี จำนวน 7,673,243.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงิน 7,251,091.21 บาท นับถัดจากวันฟ้อง วันที่ 19 ก.ค.66 จนกว่าจะชำระเสร็จ

ปารีณา ไกรคุปต์ ถูกศาลสั่งชดค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้าน ภายใน 30 วัน

โดย วันนี้ 18 มีนาคม 2567 ทาง เนชั่นสตอรี่ รายงานว่า  น.ส.ปารีณา ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง ถ้าไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลา หรือเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำขัง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ศาลได้ปิดหมายคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 16มี.ค.หลังไม่มีผู้รับโดยชอบ

ปารีณา ไกรคุปต์ ถูกศาลสั่งชดค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้าน ภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ คำบังคับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว เนื่องจากหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษา กรณีรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งขัดจริยธรรมนักการเมือง ทำให้ไม่มีสิทธิสมัคร ส.ส. ส.ว.และตำแหน่งการเมือง

ก่อนหน้านี้ น.ส.ปารีณา ได้โดนตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตคดีรุกป่า โดย ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของปารีณาเป็นเวลา 10 ปี รวมถึงไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต และกกต.ต้องจัดการเลือกตั้งในเขต 3 ราชบุรีภายใน 45 วัน จัดเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2565