ปกส.เผย ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ตรวจพบมะเร็ง 20 ชนิดนี้ ใช้สิทธิรักษาฟรี

09 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผย ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง 20 ชนิดนี้ ใช้สิทธิรักษาฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดการรักษา

   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้การคุ้มครองด้านการรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดการรักษา หากเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocol) แต่ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocol) และมีความจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งและหรือเคมีบำบัดและหรือรังสีรักษา ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี

 

ปกส.เผย ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39   ตรวจพบมะเร็ง 20 ชนิดนี้ ใช้สิทธิรักษาฟรี

สำหรับผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39  สามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ 20 ชนิด ประกอบด้วย

 

1. โรคมะเร็งเต้านม

2. โรคมะเร็งปากมดลูก

3. โรคมะเร็งรังไข่

4. โรคมะเร็งมดลูก

5. โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก

6. โรคมะเร็งปอด

7. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ตรง

8. โรคมะเร็งหลอดอาหาร

9. โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี

10. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

11. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

12. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

13. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด์ในผู้ใหญ่

14. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่

15. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่

16. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่แบบ Acute Promyelocytic leukemia (APL)

17. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่

18. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมาในผู้ใหญ่

19. โรคมะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma ในผู้ใหญ่

20. โรคมะเร็งเด็ก

 

ปกส.เผย ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39   ตรวจพบมะเร็ง 20 ชนิดนี้ ใช้สิทธิรักษาฟรี

 

นายคารม กล่าวเพิ่มเติมว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน มุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้ผู้ประกันได้คลายความกังวลเมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506