"กรมราชทัณฑ์" ชี้แจง ปม "ทักษิณ" รักษาตัวโรงพยาบาลภายนอกต่อ เกินกำหนด 30 วัน

20 กันยายน 2566

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงแจง กรณีทักษิณ ที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ออกมารักษาตัวโรงพยาบาลภายนอกครบ 30 วัน

จากกรณี วันที่ 20 กันยายน 2566 กรมราชทัณฑ์ชี้แจงประเด็นที่สื่อให้ความสนใจ กรณีนายทักษิณ  ชินวัตร ที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  ซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และต่อมามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาลณ โรงพยาบาลตำรวจในคืนดังกล่าว โดยจะครบระยะเวลาสามสิบวัน ที่ส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลภายนอกในวันพรุ่งนี้ (21 กันยายน 2566) 

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจง ปม ทักษิณ รักษาตัวโรงพยาบาลภายนอกต่อ เกินกำหนด 30 วัน

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563 กำหนดไว้ว่า กรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่า สามสิบวัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รายงานความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจง ปม ทักษิณ รักษาตัวโรงพยาบาลภายนอกต่อ เกินกำหนด 30 วัน

ระบุเหตุผลความจำเป็นของ นายทักษิณฯ ที่จำเป็นต้องรักษาตัวเกิน 30วัน เนื่องจากการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะได้เข้ารับการผ่าตัดฯ และยังคงต้องรักษาตัวอยู่ต่อ ณ โรงพยาบาลตำรวจ

ทั้งนี้  ในห้วงระยะเวลาปี งบประมาณ พ.ศ.2566 กรมราชทัณฑ์มีสถิติผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่าสามสิบวัน จากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศกว่า 140 ราย  และในเดือนนี้มีสถิติ จำนวน 14 ราย ที่เสนอมายังกรมราชทัณฑ์ (รวมกรณีนายทักษิณฯ) และกรมราชทัณฑ์ได้เห็นชอบตามความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาเสนอมา  โดยที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ดำเนินการตามความเห็นแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วย และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ ส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยทุกราย ตามกฎหมายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้ทราบได้ 

 

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจง ปม ทักษิณ รักษาตัวโรงพยาบาลภายนอกต่อ เกินกำหนด 30 วัน