ว่อนเตือน คลอรีนในน้ำประปา โดนความร้อน อาจก่อมะเร็ง ล่าสุด มีการชี้แจงแล้ว

15 กันยายน 2566

การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบ ชี้แจง ประเด็นคลอรีนในน้ำประปาเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อถูกความร้อน

อันตรายจากคลอรีนในน้ำประปามีส่วนผสมสารอินทรีย์ เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งนั้น ทางการประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า

การประปานครหลวงมีการควบคุมระบบเติมคลอรีนอย่างเหมาะสม และตรวจสอบสารไตรฮาโลมีเทนเป็นประจำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกแนะนำ

 

ส่วนประเด็นที่ว่า เมื่อโดนความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งนั้น สารกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ระเหยง่าย ทั้งนี้ จากการทดลองนำน้ำประปาไปต้มแล้วตรวจสอบการปนเปื้อนพบว่า สารชนิดนี้ลดลงจากเดิมได้ โดยคลอรีนในน้ำประปามีความปลอดภัย สามารถนำมาหุง ต้มได้ ไม่ก่อให้เกิดสารมะเร็งแน่นอน

ว่อนเตือน คลอรีนในน้ำประปา โดนความร้อน อาจก่อมะเร็ง ล่าสุด มีการชี้แจงแล้ว