เปิดบัญชีทรัพย์สิน "เต้ มงคลกิตติ์" และภรรยา มีทรัพย์สินรวมเท่าไหร่

12 มิถุนายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีทรัพย์สิน "เต้ มงคลกิตติ์" และภรรยา มีทรัพย์สินรวมเท่าไหร่

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย หนึ่งในนั้นคือ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ซึ่งได้แจ้งมีทรัพย์สินพร้อมคู่สมรสแจ้งบัญชีทรัพย์สินพร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 184,916,065.55 บาท

เปิดบัญชีทรัพย์สิน เต้ มงคลกิตติ์ และภรรยา มีทรัพย์สินรวมเท่าไหร่

ซึ่งแบ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว 168,635,141.85 บาท ทรัพย์สินของคู่สมรส 16,260,082.55 บาท มีหนี้สินรวม 20,825,078.20 บาท หนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินและหนี้สินที่มีหลักฐาน โดยเป็นการให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ 2 รายมูลค่า 5,749,500 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของนายมงคลกิตติ์และคู่สมรส อยู่ในรูปของที่ดิน รวมถึง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เปิดบัญชีทรัพย์สิน เต้ มงคลกิตติ์ และภรรยา มีทรัพย์สินรวมเท่าไหร่

นอกจากนี้ ยังมีรายการทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่า 147,633,000 บาท และรายการที่น่าสนใจคือพระเครื่องมูลค่าหลักล้านบาทขึ้นไป อาทิ พระกริ่งปรเวศทองคำน้ำหนัก 3 บาท ได้มาเมื่อปี 52 มูลค่า 50 ล้านบาท พระร่วงหลังรางปืน จ.สุโขทัย ทองคำหนัก 2 บาท ได้มาเมื่อปี 57 มูลค่า 12 ล้านบาท พระสมเด็จไกเซอร์เลี่ยมทอง น้ำหนัก 2 บาท ได้มาเมื่อปี 55 มูลค่า 30 ล้านบาท พระรอดลำพูนเลี่ยมทอง น้ำหนัก 1 บาท ได้มาเมื่อปี 57 มูลค่า 10 ล้านบาท และพระสมเด็จวัดระฆังทองคำหนัก 1 บาท ได้มาเมื่อปี 58 มูลค่า 40 ล้านบาท

นอกจากนี้แจ้งว่า มีการกู้เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินรวมคู่สมรส 14 บัญชี มูลค่า 15,508,078.10 บาท

เปิดบัญชีทรัพย์สิน เต้ มงคลกิตติ์ และภรรยา มีทรัพย์สินรวมเท่าไหร่