"หมอมนูญ" เปิดข้อมูลล่าสุด คนไม่เคยติดโควิดมาก่อน ต้องอ่าน

05 พฤษภาคม 2566

"หมอมนูญ" หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ ได้ออกมาให้ข้อมูลล่าสุด เชื้อไวรัสโควิด-19 งานนี้คนที่ไม่เคยติดมาก่อนต้องอ่าน

"หมอมนูญ" หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

ติดตามข้อมูลระบาดวิทยา รู้ทันว่ามีโรคไวรัสอะไรระบาดบ้าง

เดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา ข้อมูลของโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ติดตามโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ไวรัสไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี (RSV) และ Human metapneumovirus (hMPV)

เดือนที่แล้วพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเพิ่มขึ้นเป็น 631 ราย (เคยต่ำสุด 71 รายเดือนกุมภาพันธ์ และ 140 ราย เดือนมีนาคม ดูกราฟ)

พบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เดือนที่แล้ว 61 ราย (ดูกราฟ) เชื้อไวรัสทางเดินหายใจ RSV 6 ราย (ดูกราฟ) และเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ hMPV Human metapneumovirus พบ 8 ราย (ดูกราฟ)

พบโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ 6 ราย ไม่พบโรคชิคุนกุนยาหรือไข้ปวดข้อยุงลาย

โรคไวรัส Noro (โนโร) และ Rota(โรตา) ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เดือนที่แล้วพบโนโรไวรัส 16 ราย พบโรตาไวรัส 3 ราย (ดูกราฟ)

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีก 2-3 เดือน สาเหตุหลักเกิดจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธ์ุโอมิครอนลูกผสม XBB ในประเทศไทยและตามมาด้วย XBB.1.16 ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งแพร่ระบาดได้เร็วมากกว่าสายพันธุ์เดิมๆทุกสายพันธ์ุ คนที่รอดทุกซีซั่นไม่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาก่อน มีโอกาสสูงติดเชื้อครั้งนี้ครั้งแรก และคนที่เคยติดเชื้อมาแล้ว มีโอกาสติดเชื้อใหม่ซ้ำได้อีก

เดือนพฤษภาคม สถานการณ์โรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่จะเป็นอย่างไร ติดตามรายงานเดือนหน้าครับ

หมอมนูญ เปิดข้อมูลล่าสุด คนไม่เคยติดโควิดมาก่อน ต้องอ่าน