svasdssvasds
กพท.ปรับ NOTAM คัดกรองผู้โดยสารอินเตอร์ เริ่ม 9 ม.ค. 66 นี้

กพท.ปรับ NOTAM คัดกรองผู้โดยสารอินเตอร์ เริ่ม 9 ม.ค. 66 นี้

08 ม.ค. 2566 เวลา 18:39 น.123

กพท.เตรียมปรับ NOTAM ฉบับใหม่ กำชับ 7 เงื่อนไขคัดกรองผู้โดยสารอินเตอร์ กำหนดชัดต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 1 หมื่นดอลลาร์เริ่ม 9 ม.ค.66 นี้ 

กพท.ปรับ NOTAM คัดกรองผู้โดยสารอินเตอร์ เริ่ม 9 ม.ค. 66 นี้

กพท.ปรับ NOTAM คัดกรองผู้โดยสารอินเตอร์ เริ่ม 9 ม.ค. 66 นี้

 

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทางด้าน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM) ฉบับปรับปรุงใหม่ (จากฉบับเดิม A0043/23 ออกเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้

affaliate-2

1. ผู้โดยสารอายุมากกว่า 18 ปีต้องแสดงข้อมูลการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือจดหมายจากแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโรคโควิด 19 แล้วไม่เกิน 6 เดือน (180 วัน) ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนต้องมีจดหมายจากแพทย์พร้อมแสดงเหตุผล

2. ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่มีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดโควิดเดินทางกลับเข้าประเทศจะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10000 ดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมการรักษาโควิดตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน สำหรับผู้มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน

3. ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางราชการหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางสหประชาชาติ ได้รับการยกเว้นข้อกำหนดประกันสุขภาพ

4. ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทย และผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนและข้อกำหนดประกันสุขภาพ

5. สายการบินต้องตรวจสอบเอกสารตามที่กำหนด หากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารตามกำหนดนี้ได้ ผู้โดยสารดังกล่าวอาจจะถูกทำการตรวจการติดเชื้อ ณ จุดขาเข้า

6. สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน

7. ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด 19 ระหว่างการเดินทาง จะได้รับการแนะนำให้ทำการตรวจการติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติดังกล่าว เริ่มใช้วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 00.59 น. ประกาศนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 21.54 น.

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เผยว่า กพท. ได้ออกประกาศปรับปรุง NOTAM เรื่องข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่ออ้างอิงให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นมาตรการที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข

2. เพื่อกำหนดวงเงินประกันให้ครอบคลุมการรักษากรณีติดเชื้อ

3. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มต่างๆ และชัดเจนมากขึ้น เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางทูต ฯลฯ

4. เปลี่ยนเงื่อนไขจากการให้สายการบินปฏิเสธการให้ขึ้นเครื่องเป็นหากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารการได้รับวัคซีนได้ อาจต้องถูกตรวจการติดเชื้อ ณ จุดขาเข้า

ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ กพท. ต้องแก้ไข NOTAM เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกระทรวงที่ใช้อำนาจควบคุมด้านสุขภาพของบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศยังไม่สามารถออกประกาศหรือข้อกำหนดที่จะนำมาใช้ในการห้ามผู้โดยสารขึ้นเครื่องหากไม่ได้รับวัคซีนครบกำหนดได้ในขณะนี้ จึงต้องปรับการห้ามออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่มีฐานอำนาจตามกฎหมายที่สมบูรณ์

กพท.ปรับ NOTAM คัดกรองผู้โดยสารอินเตอร์ เริ่ม 9 ม.ค. 66 นี้

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด