กพท. เตือนผู้ตัดต่อภาพป้ายต้อนรับ APEC 2022 อันเป็นเท็จ ขอให้ลบใน 24 ชั่วโมง

17 พฤศจิกายน 2565

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กพท.) เตือนผู้ตัดต่อภาพป้ายต้อนรับ APEC 2022 อันเป็นเท็จ ขอให้ลบใน 24 ชั่วโมง หากยังเพิกเฉยจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

จากกรณีที่ชาวเน็ตได้นำภาพป้ายต้อนรับการประชุมเอเปค 2022 (APEC 2022) ไปตัดต่อใส่ข้อความภาษาอังกฤษเชิงล้อเลียน และถูกแชร์กันไปว่อนโซเชียล ล่าสุด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว

 

โดยวันที่ 17 พ.ย. 65 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศว่า ขอให้ลบภาพ หรือข้อความอันเป็นเท็จออกจากระบบคอมพิวเตอร์

กรณีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากข้อความบนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) ทางพิเศษฉลองรัช ที่ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุม APEC 2022 ตกหล่น เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ตรวจพบและดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ นั้น

กพท. เตือนผู้ตัดต่อภาพป้ายต้อนรับ APEC 2022 อันเป็นเท็จ ขอให้ลบใน 24 ชั่วโมง

กพท. เตือนผู้ตัดต่อภาพป้ายต้อนรับ APEC 2022 อันเป็นเท็จ ขอให้ลบใน 24 ชั่วโมง

 

หากแต่ ปัจจุบันยังมีบุคคลหลายท่านได้ทำการตกแต่ง และตัดต่อภาพ รวมถึงส่งต่อภาพดังกล่าว ที่มีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยตั้งใจ หรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นำมาซึ่งความเสียหายต่อการทางพิเศษฯ ดังนั้น การทางพิเศษฯ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ท่านใดที่ได้กระทำการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการลบภาพและข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 24 ชั่วโมง หากยังเพิกเฉย การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

กพท. เตือนผู้ตัดต่อภาพป้ายต้อนรับ APEC 2022 อันเป็นเท็จ ขอให้ลบใน 24 ชั่วโมง

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews