การประปานครหลวงแจ้งเตือนอังคารที่ 29 พ.ย. 65 น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ : คืนวันอังคารที่ 29 พ.ย. 65 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) และถนนทางหลวงหมายเลข 345 บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ตัดถนนทางหลวงหมายเลข 345 ในคืนวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

การประปานครหลวงแจ้งเตือนอังคารที่ 29 พ.ย. 65 น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

• ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนทางหลวงหมายเลข 345 ถึงคลองพระอุดม (รวมหมู่บ้านและซอยย่อยทั้งหมด)

• ถนนทางหลวงหมายเลข 345 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ถึงคลองบางตะไนย์ (รวมหมู่บ้านและซอยย่อยทั้งหมด)

การประปานครหลวงแจ้งเตือนอังคารที่ 29 พ.ย. 65 น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

การประปานครหลวงแจ้งเตือนอังคารที่ 29 พ.ย. 65 น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล