ช่องทางสมัคร กฟผ. ประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา ยื่นวันแรก 8 พ.ย 65 นี้

25 ตุลาคม 2565

ช่องทางสมัคร กฟผ. ประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา ยื่นวันแรก 8 พ.ย 65 ถึง 14 พ.ย 65 ตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่เปิดรับ และจะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์

ช่องทางสมัคร กฟผ. ประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา ยื่นวันแรก 8 พ.ย 65 เช็คกำหนดการ พร้อมคุณสมบัติและเงื่อนไขการลงทะเบียนสอบได้ที่นี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา ซึ่งวันนี้(25 ตุลาคม 2565) มีการประกาศรายละเอียด ตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่เปิดรับ และจะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 8 - 14 พฤศจิกายน 2565 นี้

ช่องทางสมัคร กฟผ. ประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา ยื่นวันแรก 8 พ.ย 65 นี้

คุณสมบัติการสมัคร พนักงาน กฟผ.

ระดับคุณวุฒิ ปวช. / ปวส. อายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

ระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน กฟผ. (คลิกที่นี่) หรือ scan QR code

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรฯ โทร 09 4242 2607 หรือ 06 2775 8240

ข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2565 (คลิกที่นี่)

ช่องทางสมัคร กฟผ. ประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา ยื่นวันแรก 8 พ.ย 65 นี้

 

ข้อมูลจาก Fb : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย