ราชกิจจาฯ ประกาศผู้กำกับละคร - ทายาทกันตนา เป็นบุคคลล้มละลาย

22 กันยายน 2565

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ 'นิรัตติศัย กัลย์จาฤก' ผู้กำกับละครทายาทกันตนา เป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.2528/2564 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

  ตามข้อความในราชกิจจาบุเบกษาดังกล่าวระบุรายละเอียดว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ให้ นายนิรัตติศัย กัลย์จาฤก ลูกหนี้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยผู้ล้มละลายมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 55/53 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวางลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ราชกิจจาฯ ประกาศผู้กำกับละคร - ทายาทกันตนา เป็นบุคคลล้มละลาย
 

 สำหรับ นายนิรัตติศัย กัลย์จาฤก มีชื่อเล่นว่า ต๊ะ เป็นนักแสดง ผู้จัด ผู้ผลิต และผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ชื่อดัง เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2504 เป็นทายาทคนที่ 4 ของนายประดิษฐ์ กัลย์จาฤก และ นางสมสุข กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งค่ายละครชื่อดัง "กันตนา" โดยมีฉายาในวงการว่า "เล็กๆ ต๊ะไม่ ใหญ่ๆ ต๊ะทำ"

ราชกิจจาฯ ประกาศผู้กำกับละคร - ทายาทกันตนา เป็นบุคคลล้มละลาย

 

ภาพ ป๊าสั่งย่าสอน

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews