ช้าอดไม่รู้ด้วย คนละครึ่งเฟส 5 คนเก่า คนใหม่ แจ้งยืนยันสิทธิก่อนถูกตัดสิทธิ

24 สิงหาคม 2565

ช้าอดไม่รู้ด้วย! "คนละครึ่งเฟส 5" คนเก่ารีบกดยืนยัน-คนใหม่รีบลงทะเบียน กระทรวงการคลังเตือนรีบแจ้งยืนยันสิทธิ ก่อนถูกตัดสิทธิ

การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ความคืบหน้านั้น นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า มีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ เฟส 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 5 จำนวน 16.39 ล้านราย จากจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ เฟส 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว ข้อมูลสะสม วันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 15.30 น. 
"คนละครึ่งเฟส 5" คนเก่า-คนใหม่ แจ้งยืนยันสิทธิก่อนถูกตัดสิทธิ

1. ประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯเป๋าตัง ยังสามารถทยอยกดยืนยันสิทธิโครงการฯ เฟส 5 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ใน วันที่ 1 ก.ย. 65 
- จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ 

2. ประชาชนรายใหม่ฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 5 สำเร็จแล้ว จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 1 ก.ย. 65 เช่นกัน 
- ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิก่อนวันที่ 1 ก.ย. 65 จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ หรือท่านที่ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป จะต้องใช้จ่ายผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดของโครงการฯ เฟส 5 เพิ่มเติมได้ทาง www. คนละครึ่ง.com
"คนละครึ่งเฟส 5" คนเก่า-คนใหม่ แจ้งยืนยันสิทธิก่อนถูกตัดสิทธิ

ลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้า
- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 ที่ผ่านมานั้น ณ วันที่ 21 ส.ค. 65 เวลา 22.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 335,488 ร้านค้า 
- แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 4 จำนวน 332,643 ร้านค้า 
- ผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 2,845 ร้านค้า 

"คนละครึ่งเฟส 5" คนเก่า-คนใหม่ แจ้งยืนยันสิทธิก่อนถูกตัดสิทธิ

ขอบคุณข้อมูล : bangkokbiznews

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline