"ศรีสุวรรณ" เบรกไอเดีย "บิ๊กตู่" ลั่นใช้รถทหารวิ่งส่งสินค้าผิดกฎหมาย

18 พฤศจิกายน 2564

จากกรณีที่ "บิ๊กตู่" ออกไอเดียให้รถทหารวิ่งส่งสินค้า แก้ปัญหารถบรรทุกหยุดวิ่งประทวงรัฐบาลให้จัดการเรื่องราคาน้ำมันเเพง ล่าสุด นายศรีสุวรรณ จรรยา ได้ออกมาเบรกไอเดียดังกล่าว

จากกรณีที่มีข่าวนายกรัฐมนตรี ปิ๊งไอเดียใช้รถทหารขนส่งสินค้า แก้ปัญหาผู้ประกอบการรถบรรทุกหยุดวิ่งรถประท้วง ด้านกองทัพบก สั่งเตรียมพร้อมรถทหาร 3700 คัน รอคำสั่งรัฐบาลให้ช่วยสนับสนุนขนส่งสินค้า ตามที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกประท้วง เรียกร้องรัฐบาลเรื่องราคาน้ำมันเเพง และระบุว่าจะหยุดการเดินรถขนส่งสินค้าในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งรัฐบาลกำลังบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เตรียมระบบขนส่งรองรับการหยุดเดินรถและให้เหล่าทัพเตรียมการสนับสนุนรถยนต์ทหารเข้าช่วยในการขนส่งอีกทางหนึ่งนั้น

ศรีสุวรรณ เบรกไอเดีย บิ๊กตู่ ลั่นใช้รถทหารวิ่งส่งสินค้าผิดกฎหมาย

ในส่วนของกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก, กรมการขนส่งทหารบก, กองทัพภาค และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมศักยภาพด้านการขนส่งและเตรียมข้อมูลยานยนต์ทางทหาร ที่สามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้ารองรับ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งได้หารือถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฎิบัติในการนำรถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆพร้อมกำลังพล เข้ารับภารกิจ

ศรีสุวรรณ เบรกไอเดีย บิ๊กตู่ ลั่นใช้รถทหารวิ่งส่งสินค้าผิดกฎหมาย

 

โดยในขั้นต้นกองทัพบกมี รถยนต์ทหารที่เหมาะสมกับภารกิจด้านการขนส่งทางถนนประมาณ  3,700 คัน แยกเป็น  3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีน้ำหนักบรรทุก 1, 4 และ 8 ตัน ตามลำดับ โดยขณะนี้ได้แจ้งให้หน่วยทหาร ได้ดำเนินการตรวจสภาพยานยนต์และพลขับรวมทั้งส่วนสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม ส่วนการปฎิบัติงานจริงคงต้องรอสั่งการจากทางรัฐบาลในลำดับต่อไป

ศรีสุวรรณ เบรกไอเดีย บิ๊กตู่ ลั่นใช้รถทหารวิ่งส่งสินค้าผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกยินดี ให้การสนับสนุน เมื่อรัฐบาลมอบหมาย  ทั้งนี้เพื่อให้การบริการด้านการขนส่งสินค้าในภาพรวมของประเทศ เป็นไปตามระบบ ประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบ  อีกทั้ง เป็นการนำเอาศักยภาพ และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาของส่วนรวมด้วย

ศรีสุวรรณ เบรกไอเดีย บิ๊กตู่ ลั่นใช้รถทหารวิ่งส่งสินค้าผิดกฎหมาย

เเละจากกระเเสข่าวดังกล่าวนั้นทาง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ออกมาเเสดงความคิดเห็นว่า นำรถทหารมาวิ่งขนส่งสินค้าให้เอกชน เป็นการจงใจกระทำผิดต่อหน้าที่ ผิดกฎหมาย

ศรีสุวรรณ เบรกไอเดีย บิ๊กตู่ ลั่นใช้รถทหารวิ่งส่งสินค้าผิดกฎหมาย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews