svasdssvasds
วัคซีนไฟเซอร์ - แอสตร้าฯ ที่รับบริจาค 2 ล้านโดส เตรียมฉีดให้ทีมแพทย์-คนแก่

วัคซีนไฟเซอร์ - แอสตร้าฯ ที่รับบริจาค 2 ล้านโดส เตรียมฉีดให้ทีมแพทย์-คนแก่

12 ก.ค. 2564 เวลา 8:33 น.

กรมควบคุมโรค เผยแนวทางบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ - แอสตร้าฯ ที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศ รอบนี้บุคลากรทางการแพทย์ - ชาวต่างชาติ - ผู้สูงอายุ - คนเดินทางไปต่างประเทศ ได้ฉีดก่อน

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 64 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึวกรณีที่ประเทศไทยได้รับแจ้งข่าวการบริจาควัคซีนไฟเซอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1.5 ล้านโดส และได้รับบริจาควัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จากประเทศญี่ปุ่นแล้ว จำนวน 1.05 ล้านโดส เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

กรมควบคุมโรค เตรียมดำเนินการกระจายวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไปยังพื้นที่เป้าหมายตามแนวทางที่ ศบค. กำหนด คือ พื้นที่ที่มีการระบาด และพื้นที่ที่เปิดให้ท่องเที่ยว โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่ต่างจังหวัด ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะบริหารจัดการผ่านโรงพยาบาล ในพื้นที่ และกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ประสานหลักในการฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติ

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1.5 ล้านโดส จะฉีดให้กับ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

1. บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (Booster Dose จำนวน 1 เข็ม) 

2. ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง 

3. ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง 

4. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต โดยจะฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ ยกเว้นกรณีบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า Booster Dose 1 เข็ม 

ทั้งนี้ การจัดสรรวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เข็ม 3 จะมีการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 นี้

affaliate-2

ส่วนแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 1.05 ล้านโดส นั้น จะฉีดให้กับ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

1. ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง 

2. ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง 

3. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต เป็นต้น

วัคซีนไฟเซอร์

affaliate-3
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด