ชาวบ้านโคราช ร้องไทยนิวส์ ไม่มีน้ำใช้ 4 เดือนแล้ว เดือดร้อนหนักทั้งหมู่บ้าน

14 ธันวาคม 2565

ชาวโคราช บ้านหัวทำนบ ร้อง"ไทยนิวส์" ไม่มีน้ำใช้ 4 เดือน เดือดร้อนคนแก่และเด็กกันทั้งหมู่บ้าน ผ่านมาแล้ว4-5 เดือนเรื่องยังเงียบ


   ชาวบ้านกว่า150หลังคาเรือนและนักเรียนอีก 100 กว่าคน ในพื้นที่ บ้านหัวทำนบ ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เดือดร้อนหนัก ไม่มีน้ำประปาใช้ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเสีย ได้ทำการร้องทุกข์มายัง"ไทยนิวส์" ให้ช่วยเหลือ ช่วยเป็นกระบอกเสียง 

ชาวบ้านโคราช ร้องไทยนิวส์ ไม่มีน้ำใช้ 4 เดือนแล้ว เดือดร้อนหนักทั้งหมู่บ้าน

 

   ล่าสุดสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คำตอบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 4 เดือนแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดให้ เร็วๆกว่านี้หน่อยเดือดร้อนมาก

ชาวบ้านโคราช ร้องไทยนิวส์ ไม่มีน้ำใช้ 4 เดือนแล้ว เดือดร้อนหนักทั้งหมู่บ้าน

ชาวบ้านโคราช ร้องไทยนิวส์ ไม่มีน้ำใช้ 4 เดือนแล้ว เดือดร้อนหนักทั้งหมู่บ้าน
   ชาวบ้านมีการสอบถามไปยังเทศบาลที่รับผิดชอบเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า ได้คำตอบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการจนถึงวันนี้ 4-5 เดือนแล้วยังไม่ได้เลย

ชาวบ้านโคราช ร้องไทยนิวส์ ไม่มีน้ำใช้ 4 เดือนแล้ว เดือดร้อนหนักทั้งหมู่บ้าน

ชาวบ้านโคราช ร้องไทยนิวส์ ไม่มีน้ำใช้ 4 เดือนแล้ว เดือดร้อนหนักทั้งหมู่บ้าน
  โดยชาวบ้านที่พักอาศัยในหมู่บ้าน ต้องมีการไปตักน้ำจากสระหรือบ่อมาใช้ในกิจวัตรประจำวัน และน้ำที่มีการกักเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินก็เริ่มหมดแล้ว ซึ่งยากลำบากและเป็นทุกข์อย่างมากในการดำเนินชีวิต

ชาวบ้านโคราช ร้องไทยนิวส์ ไม่มีน้ำใช้ 4 เดือนแล้ว เดือดร้อนหนักทั้งหมู่บ้าน

 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews