"สมชัย" อ่านเกมชั้นเซียน "พิธา" ลาออก "ก้าวไกล" ได้ 2 เด้ง ลั่นถาม ใครวางแผนให้

15 กันยายน 2566

"สมชัย ศรีสุทธิยากร" อดีต กกต. อ่านเกมชั้นเซียน "พิธา" ลาออก "ก้าวไกล" ได้ 2 เด้ง ลั่นถาม ใครวางแผนให้เนอะ มือยิ่งกว่าชั้นเซียนเหยียบเมฆ

จากกรณีที่ "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกล ล่าสุด "นายสมชัย ศรีสุทธิยากร" อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร ถึงประเด็นดังกล่าว ระบุว่า...

สมชัย อ่านเกมชั้นเซียน พิธา ลาออก ก้าวไกล ได้ 2 เด้ง ลั่นถาม ใครวางแผนให้

พิธา ลาออกจากหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งชุด ประชุมสมาชิกพรรค เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารใหม่ ภายใน 60 วัน แต่ ยังมีกรรมการบริหารรักษาการอยู่

ที่ประชุมร่วม สส. กับ กรรมการบริหารพรรค ลงมติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ลงมติขับ หมออ๋อง ออกจากพรรค เนื่องจากขัดมติที่ขอให้ลาออกจากรองประธานสภา

สมชัย อ่านเกมชั้นเซียน พิธา ลาออก ก้าวไกล ได้ 2 เด้ง ลั่นถาม ใครวางแผนให้

หมออ๋อง หาพรรคใหม่ ใน 30 วัน เช่น ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรม ทำให้ยังคงมีสมาชิกภาพเป็น สส. และ คงตำแหน่งรองประธานสภาได้

ก้าวไกล เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภา

สรุป ได้ทั้ง รองประธานสภา และ ผู้นำฝ่ายค้านในสภา จำนวน สส. ฝ่ายค้านเท่าเดิม พรรคเป็นธรรม มี สส.เพิ่มขึ้นอีกคน

ใครวางแผนให้เนอะ มือยิ่งกว่าชั้นเซียนเหยียบเมฆ

สมชัย อ่านเกมชั้นเซียน พิธา ลาออก ก้าวไกล ได้ 2 เด้ง ลั่นถาม ใครวางแผนให้