svasdssvasds
ศาลรธน. นัดหมายวันวินิจฉัยชี้ชะ ปมวาระ 8 ปีนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ศาลรธน. นัดหมายวันวินิจฉัยชี้ชะ ปมวาระ 8 ปีนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

14 ก.ย. 2565 เวลา 13:25 น.71

ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวน ปมครบวาระ 8 ปีนายกรัฐมนตรี กำหนดนัดวันวินิจฉัย ชี้ชะตานายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สำหรับ การพิจารณาหลักฐานปม วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากที่ก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ครั้งที่ 501 วันที่ 11 ก.ย. 2561 มีวาระการประชุมรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ 500 วันที่ 7 ก.ย. 2561 โดยให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 13 ก.ย. 2565 และกำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปวันที่ 14 ก.ย. 2565

ศาลรธน. นัดหมายใหม่วันวินิจฉัย ปมวาระ 8 ปีนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ รับหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว และเห็นว่า เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง

 
โดยจะกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดีชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ


เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ยังได้ออกเอกสารข่าวการประชุมเพื่อพิจารณาคดีสำคัญ โดยการพิจารณา 8 ปีนายกฯ ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องที่สอง

  ศาลรธน. นัดหมายใหม่วันวินิจฉัย ปมวาระ 8 ปีนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 

affaliate-2

โดยระบุว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม  ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170  วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 17/ 2565 )

ศาลรธน. นัดหมายใหม่วันวินิจฉัย ปมวาระ 8 ปีนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร(ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้อง) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรคสี่ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ 


สำหรับผลการพิจารณา 
ศาลรัฐธรรมนูญ อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า  คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้  จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา  ปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน  2565 เวลา 15 นาฬิกา ณ  ห้องพิจารณาคดีชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ศาลรธน. นัดหมายใหม่วันวินิจฉัย ปมวาระ 8 ปีนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ศาลรธน. นัดหมายใหม่วันวินิจฉัย ปมวาระ 8 ปีนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด