ครม.พร้อมแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ตั้งงบ 67 เพิ่มเติม 1.22 แสนล้านบาท

21 พฤษภาคม 2567

ครม.ไฟเขียว แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท หลักการจัดทำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม 1.22 แสนล้าน

ครม.พร้อมแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ตั้งงบ 67 เพิ่มเติม 1.22 แสนล้านบาท 

ครม.พร้อมแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ตั้งงบ 67 เพิ่มเติม 1.22 แสนล้านบาท

ล่าสุด  นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเห็นชอบหลักการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนวงเงินจะเงินเท่าไหร่นั้นจะมีการหารืออีกครั้ง และในเร็ว ๆ นี้ จะหารือในคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง เห็นชอบอีกครั้ง

“วงเงินจะเพิ่มเท่าไหรนั้น ในการประชุมครม.ครั้งนี้ไม่ได้มีการพูดถึง แต่ได้กำชับว่าให้ทำไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” นายเฉลิมพล ระบุ

ด้าน นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ครม.ได้เห็นชอบหลักการของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำมาเป็นแหล่งเงินในการดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ตามนโนบายรัฐบาล 

ทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นไปตามกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับทั้ง พ.ร.บ.งบประมาณ, พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ และ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ โดยรายละเอียดทั้งหมดนั้น สำนักงบประมาณจะเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง พิจารณารายละเอียด ก่อนนำเสนอให้ ครม. เห็นชอบการปรับปรุงแผนการเงินการคลังระยะปานกลางอีกครั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

นายพิชัย กล่าวว่า การทำเรื่องนี้ เชื่อว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ หลังจากได้รับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2567 ซึ่งโตต่ำกว่าที่คิดไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยังต้องหาทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ

รายงานข่าวจากทำเนียบระบุว่า ในการเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งนี้ เบื้องต้นได้กำหนดกรอบวงเงินไว้จำนวน 122,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้ดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 175,000 ล้านบาทนั้นมีวงเงินไม่เพียงพอ เพราะไม่สามารถปรับลดงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมาย

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบกลางปี 2567 จำนวน 122,000 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณก้อนนี้จะตั้งไว้ในงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพื่อนำไปใช้ในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท