ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 พ.ค. 67 ปตท. - บางจาก ประกาศลดราคาน้ำมัน

16 พฤษภาคม 2567

ปตท. และ บางจาก ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันทุชนิด กลุ่มเบนซิน ปรับลดราคา 0.40 บาท/ลิตร ยกเว้น น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลดราคา 0.20 บาท/ลิตร กลุ่มดีเซล ปรับขึ้นราคา 0.50 บาท/ลิตร มีผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 พ.ค. 67 ปตท. - บางจาก ประกาศลดราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 พ.ค. 67 ปตท. - บางจาก ประกาศลดราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 พ.ค. 67 ปตท.

 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 36.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.55 บาท/ลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 46.44 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 46.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 พ.ค. 67 ปตท. - บางจาก ประกาศลดราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 พ.ค. 67  บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ราคา 46.14 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 36.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 36.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 38.55 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 17 พ.ค. 67 ปตท. - บางจาก ประกาศลดราคาน้ำมัน