ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 พ.ค. 67  อัปเดทน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ

14 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 พ.ค. 67 ราคาน้ำมันทุกชนิดจาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 พ.ค. 67  อัปเดทน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 พ.ค. 67  อัปเดทน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 พ.ค. 67 บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S ราคา 45.64 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 36.59 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 38.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 พ.ค. 67  อัปเดทน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 พ.ค. 67 ปตท.

 • ดีเซล ราคา 31.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 36.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.38 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.95 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน อยู่ที่ 46.84 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 พ.ค. 67  อัปเดทน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 พ.ค. 67 เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.38 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.95 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 46.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 พ.ค. 67  อัปเดทน้ำมันทุกชนิด จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ